Playlisty Akce
Reklama

Bullet to the Brain - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

No one knows what draws the moth to the flame
And nothing costs as much as playing the game
She had to know, know, know... he'd give love for sex
He had to know, know, know... she'd give sex for love
Nikdo neví, co táhne můru k plameni
A nic nestojí tolik, jako hraní téhle hry
Měla vědět, vědět, vědět... Že by se vzdal lásky pro
sex
Měl vědět, vědět, vědět... Že by se vzdala sexu pro
lásku
The taste, touching his tongue, sweet to his lips
Poison, now penetrating deeper
Betrayed by just one bite, for just one night
To find forbidden fruit tastes sweeter
Ta chuť dotýkající se jeho jazyka, sladká jeho rtům
Jed teď proniká hlouběji
Zrazen jen jedním kousnutí, pro jednu noc
Aby našel zakázané ovoce, které chutná sladčeji
Just like pressing a loaded gun to your head
One knows only the spider can navigate its web
She had to know, know, know... he'd get what he wants
He had to know, know, know... she'd get what she needs
Jako tisknutí nabité zbraně k tvé hlavě
Jeden ví, že jen pavouk umí navigovat ve své síti
Měla vědět, vědět, vědět... Že on dostane, co
chce
Měl vědět, vědět, vědět... Že ona dostane, co
potřebuje
Soon under the spell, emotions are high
Mind control penetrating deeper
The hex was cast on him, all he believes
Now is forbidden fruit tastes sweeter
Brzy pod zaříkávadlem, emoce jsou napjaté
Ovládání mysli proniká hlouběji
Kletba byla seslána na něj, vše čemu věří je
Že zakázané ovoce chutná sladčeji
She had to know, know, know... he'd win at the start
He had to know, know, know... she'd win in the end
Měla vědět, vědět, vědět... Že by vyhrál na začátku
Měl vědět, vědět, vědět... Že by vyhrála na konci
His one last thought blew his mind, bullet to the brain
Hot lead was penetrating deeper
Just one reckless shot squeezed from the hand
That knows forbidden fruit tastes sweeter
Jeho poslední myšlenka rozfoukla jeho mysl, kulka do mozku
Horké olovo pronikalo hlouběji
Jen jedna bezohledná střela stisknutá rukou,
Která věděla, že zakázané ovoce chutná sladčeji

Text přidal obladi

Video přidal philrudd

Překlad přidal CrazyWolfik

Překlad opravil EnziStuff

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dystopia

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.