Kecárna Playlisty

Back in the Day - text, překlad

playlist Playlist
Where were you when it happened?
Where could you be found?
Were you at the front of the stage?
Or in the underground
Kde si bol, keď sa to stalo?
Kde by ťa mohli nájsť?
Bol si vpredu pódia?
Alebo v podzemí
From SF out to Old Bridge
NY back to LA
The world of metal changed forever
Back in the day
Od SF dolu k Old Bridge
NY späť do LA
Svet metalu sa navždy zmenil
Späť k tomu dňu
Well that was back in the day
And if you weren't there
It doesn't matter anyway
Because you wouldn't understand
Dobre, späť k tomu dňu
A ak si tam nebol
To vôbec nevadí
Pretože by si nerozumel
Live to die and die to play
Every day and place
Leave a path of metal
Across the world from stage to stage
Žiť pre smrť a zomrieť pre hranie
Každý deň a miesto
Opustiť chodník metalu
Okolo sveta od pódia k pódiu
Well that was back in the day
And if you weren't there
It doesn't matter anyway
Because you wouldn't understand
Dobre, späť k tomu dňu
A ak si tam nebol
To vôbec nevadí
Pretože by si nerozumel
In denim and leather
We were all part of one force
Knocked Rock and Roll on its ass
And put metal on the course
V rifliach a koži
Sme boli všetci súčasťou jednej sily
Rock´n´roll kopnutý do prdele
A metal vyslaný na cestu
Higher!
Higher!
Higher!
Higher!
Back in the day
You weren't there
It doesn't mater
Because you wouldn't understand
Vyššie!
Vyššie!
Vyššie!
Vyššie!
Späť k tomu dňu
Nebol si tam
Nevadí
Pretože by si nerozumel
This is our way of life
A life that was born free
To follow orders how to live
Was never meant to be
Oh, oh-oh, oh, oh-oh
Bol to náš spôsob života
A život, ktorý sa narodil voľný
Aby plnil príkazy, ako žiť
Nikdy nemal byť
Ó, ó-ó, ó-ó, ó-ó
Peals of thunder, sheets of lighting
The power hits the stage
The music was exciting
The mania raged
On, oh-oh, oh, oh-oh
Dunenia hromov, údery bleskov
Sila udrela do pódia
Hudba bola vzrušujúca
Mánia zúrila
Ó, ó-ó, ó-ó, ó-ó
We all had the fever
Our ears started to ring
Feeding this wildfire
Consuming everything
Oh, oh-oh, oh, oh-oh
Všetci sme mali horúčku
Naše uši duneli
Rozpínanie divokého ohňa
Ničiaceho všetko
Ó, ó-ó, ó-ó, ó-ó
Metal's King back then
And still is this today
Others imitate or challenge
But it never goes away
On, oh-oh, oh-oh
Metal sa stal kráľom
A tento dnešok stále je
Ostatní napodobňujú alebo spochybňujú
Ale on nikdy neodíde
Ó, ó-ó, ó-ó, ó-ó

Text přidal M.a.r.t.y.

Video přidal atblatex

Překlad přidala Maja148

Překlad opravila Maja148


The System Has Failed

Megadeth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.