Playlisty Kecárna
Reklama

Since You And I Were True - text, překlad

We might as well lie down, love
Lie down and close our eyes
We might as well go walking
In the country of the blind
The long grass is grown
And all the birds flown
To their homes away in the blue
And nothing's left the same
The whole world is changed
Since you and I were true
Zrovna tak bychom si mohli lehnout, lásko
Lehnout a zavřít oči
Zrovna tak bychom mohli jít procházet
Zemi slepých
Dlouhá tráva vzrostla
A všichni ptáci uletěli
Do svých domovů daleko v modři
A nic už není stejné
Celý svět se změnil
Od doby, kdy jsme ty a já byli skutečnost
And how can a story be ended
When it didn't hardly begin?
How can my glass be so empty
When it's filled up to the brim?
And it wasn't always so
It didn't always go
We had something better to do
And it didn't always rain
Every single day
When you and I were true
A jak může příběh skončit
Když stěží začal?
Jak může být má sklenice tak prázdná
Když je naplněna po okraj?
Nebylo tomu tak vždy
Nešlo to vždy tak
Měli jsme něco lepšího na práci
A nepršelo vždy
Každý jeden den
Když jsme ty a já byli skutečnost
In a country where we are headed, love
There is nothing but rocks and stones
No friendly plant or animal
No angel to guide you home
Until some day you'll find
In the country of the blind
Some wonder just like you
And the singing of a bird
That nobody has heard
Since you and I were true
V zemi, do níž směřujeme, lásko
Tam není nic než skály a kamení
Žádná přívětivá rostlina nebo zvíře
Žádný anděl, který by tě doprovodil domů
Až jednoho dne najdeš
V zemi slepých
Takový div, jakým jsi
A zpěv ptáčka
Který nikdo neslyšel
Až ty a já budeme skutečnost
We might as well lie down, love
Lie down and close our eyes
We might as well go walking
In the country of the blind
The long grass is grown
And all the birds flown
To their homes away in the blue
And nothing's left the same
The whole world is changed
Since you and I were true
Zrovna tak bychom si mohli lehnout, lásko
Lehnout a zavřít oči
Zrovna tak bychom mohli jít procházet
Zemi slepých
Dlouhá tráva vzrostla
A všichni ptáci uletěli
Do svých domovů daleko v modři
A nic už není stejné
Celý svět se změnil
Od doby, kdy jsme ty a já byli skutečnost

Text přidala Kodama

Překlad přidala Kodama

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Méav Ní Mhaolchatha texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.