Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
DAMIAN
My momma used to tell me:
'Baby girl, don't ever eat lunch on the john.'
DAMIAN
Moje máma mi říkávala:
,,Holčičko, nikdy neobědvej na záchodě.''
JANIS (spoken)
Your mother called you “baby girl”?
JANIS (mluví)
Tvoje máma ti říkala ''holčičko''?
DAMIAN (spoken)
Singing, ha ha ha ha
DAMIAN (mluví)
Když zpívala, ha ha ha ha
DAMIAN (sung)
So what if all the ducklings think you're ugly?
It's because they've never seen a swan
It takes all kind of people who need people
So find people you can bear
DAMIAN (zpívá)
Tak co když všechna káčátka říkají, že jsi ošklivá?
Je to protože nikdy neviděli labuť.
Jsou potřeba všechny druhy lidí kteří potřebují lidi
Tak si najdi lidi které sneseš
We'll find your group, your herd, your flock
Come take a walk and answer my small questionnaire
Which I'll sing to you
Ahhhh ahhhh
Najdeme tvou skupinu, tvé stádo, tvé hejno
Pojď se projít a odpověz na můj malý dotazník
Který ti zazpívám
Ahhhh ahhhh
Where do you belong?
Where do you belong?
Where do you belong?
Where do you belong?
Kam patříš?
Kam patříš?
Kam patříš?
Kam patříš?
You'll be judged on sight
And made to fit
So find a clique and stick with it
Say, where do you belong?
Budeš souzena od pohledu
A nucena zapadnout
Tak si najdi kotérii a s tou zůstaň
Pověz, kam patříš?
DAMIAN (spoken)
Let’s take a walk around the cafeteria, shall we? I’ll show you the world as I see it:
DAMIAN (mluví)
Pojďme se projít okolo jídelny, ne? Ukážu ti svět jak ho vidím já:
DAMIAN (sung)
Varsity jocks and JV jocks
Will throw you in a locker if you say "Hello"
The rich stoners hate the gangster whites
Though they're all smoking the same oregano
DAMIAN (zpívá)
Univerzitní atleti a mladší univerzitní atletiTě hodí do skříňky pokud je pozdravíš
Bohatí feťáci co nesnáší bílé gangstery
I když všichni kouří stejné ''oregáno''
Here's the se****ly active band geeks
I've got two words for you
'Embouchure' and 'Ew'
And if you like blowing and fingering
Tady jsou sexuálně aktivní kapely
Mám pro tebe dvě slova
''Ústa'' a ''Fuj''
A pokud máš ráda orál a prstění
se****LY ACTIVE BAND GEEKS
This is the group for you!
SEXUÁLNĚ AKTIVNÍ KAPELY
Tohle je skupina pro tebe!
DAMIAN (spoken)
Back me up, show choir!
DAMIAN (mluví)
Pomožte mi, výstavní sbore!
DAMIAN (sung)
Cady, where do you belong
Where do you belong?
DAMIAN (zpívá)
Cady, kam patříš?
Kam patříš?
STUDENTS
We're dying to tell you
STUDENTI
Umíráme touhou ti to říct
DAMIAN
We all get a box and that's where we go
It's stifling but at least you know
So, where do you belong?
DAMIAN
Všichni máme box a tam jdeme
Je to tíživé ale aspoň víš,
Tak kam patříš?
STUDENTS
We're dying to tell ya
STUDENTI
Umíráme touhou ti to říct
DAMIAN
There's girls that eat their feelings
And girls that don't eat
I like eating birthday cake around them
Makes them crazy
DAMIAN
Jsou tu holky co se sžírají svými pocity
A holky co nejí
Rád kolem nich jím narozeninový dort
Šílí z toho
STUDENTS
Debate team
And dance team
They like to compete
STUDENTI
Debatní klub
A taneční tým
Rádi soupeří
DAMIAN
And if they don't win
Their parents ground them
DAMIAN
A pokud nevyhrajou
Jejich rodiče jim dají domácí vězení
CADY (spoken)
Who’s that?
CADY (mluví)
Kdo je tamto?
DAMIAN (sung)
Darling, that's the mathletes
DAMIAN (zpívá)
Zlato, to jsou matleti
CADY (spoken)
Cool!
CADY (mluví)
Cool!
DAMIAN (sung)
Joining them is social suicide
DAMIAN (zpívá)
Připojení se k nim je sociální sebevražda
DAMIAN & STUDENTS
It's all college applications
And Doctor Who quotations
DAMIAN & STUDENTI
Jsou to jen přihlášky na vysokou
A hlášky z Doktora Who
DAMIAN
They wear their awkwardness with stubborn pride
DAMIAN
Svou trapnost nosí s tvrdohlavou pýchou
DAMIAN (spoken)
This is my dance break
DAMIAN (mluví)
Tohle je moje přestávka na tanec
STUDENTS (sung)
Where do you belong
Where do you belong
Where do you belong
Where do you belong
STUDENTI (zpívají)
Kam patříš?
Kam patříš?
Kam patříš?
Kam patříš?
DAMIAN
You'll be judged on sight, voted in or out
'Cause that's what high school's all about
DAMIAN
Budeš od pohledu souzená, budou volit jestli jsi in nebo out
Protože to je vše o čem střední škola je
STUDENTS
Where do you belong
STUDENTI
Kam patříš?
DAMIAN
But who is at this table?
Why it's Janis!
DAMIAN
Ale kdo je u tohohle stolu?
To je Janis!
JANIS
And Damian too!
JANIS
A taky Damian!
STUDENTS
Ooo
DAMIAN & JANIS
We're not exactly joiners
But we'll be good friends to you
And our friendship means you can skip
JANIS
The geeks and the freaks and the peaking too soon
DAMIAN
The strivers and survivors just waiting for June
The Junior achievers
JANIS
The Christian believers
DAMIAN
The tall flowering wallflowers, fending off skeevers
DAMIAN & JANIS
Forget this fuss
And solve it thus
Just come to lunch
And sit with us
CADY (spoken)
Okay!
JANIS
Yay!
Sit with us!
DAMIAN
Here's where you belong!
DAMIAN & JANIS
Here's where you belong!
STUDENTS
Here's where you belong!
Here's where you belong!
Here's where you belong!
Here's where you belong!
DAMIAN
You need protection with pizazz
And helping hands
STUDENTS
That also jazz!
Here's where you belong
Stay here
CADY
Okay, I’m staying!
STUDENTS
Yes, here's where you belong!
DAMIAN & JANIS
Hey Cady, this is where you fit
Hey Cady, this is where you sit
STUDENTS
Here's where you belong!

Text přidala Giinger

Video přidala Giinger

Překlad přidala Random2005

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mean Girls (Original Broadway Cast Recording)

Reklama

Mean Girls (Musical) texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.