Playlisty Kecárna
Reklama

Woman in Love - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Life is a moment in space
When the dream is gone
It's a lonelier place
I kiss the morning good-bye
But down inside you know
We never know why
Život je okamžik ve vesmíru
Když sny jsou pryč
Je to osamělejší místo
Políbím ráno - nashledanou
Ale hluboko uvnitř víš
Nikdy nevíme proč
The road is narrow and long
When eyes meet eyes
And the feeling is strong
I turn away from the wall
I stumble and fall
But I give you it all
Cesta je úzká a dlouhá
Když oči se střetnou
A pocity sílí
Otočím se pryč od zdi
Zakopnu a padám
Ale davám ti to všechno
I am a woman in love
And I'd do anything
To get you into my world
And hold you within
It's a right I defend
Over and over again
What do I do?
Jsem zamilovaná žena
A udělám něco,
Vezmu tě do mého světa
A podžím tě
Je to právo hájit
Znovu a znovu
Co mám dělat?
With you eternally mine
In love there is
No measure of time
They planned it all at the start
That you and I
Live in each other's heart
S tebou věčně padám
V lásce není
měřítkem času
Jejich plánování všeho na začátku,
jako ty a já
Žije v našich srdcích
We may be oceans away
You feel my love
I hear what you say
No truth is ever a lie
I stumble and fall
But I give you it all
Můžeme být oceány daleko
Cítíš mou lásku
Slyším to, co říkáš
Žádná pravda je někdy lež
Zakopnu a padám
Ale davám ti to všechno
I am a woman in love
And I'd do anything
To get you into my world
And hold you within
It's a right I defend
Over and over again
What do I do?
Jsem zamilovaná žena
A udělám něco,
Vezmu tě do mého světa
A podžím tě
Je to právo hájit
Znovu a znovu
Co mám dělat?
I am a woman in love
And I'm talkin' to you
You know how you feel
What a woman can do
It's a right I defend
Over and over again
Jsem zamilovaná žena
A mluvím s tebou
Víš jak se cítíš,
Co žena může udělat
Je to právo hájit
Znovu a znovu

Text přidala poison_ivy

Video přidala poison_ivy

Překlad přidala poison_ivy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Woman In Love

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.