Playlisty Kecárna
Reklama

Rise - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

I used to be afraid of giving up
The road was just too tough
Out here on my own
My path was so alone
Mívala jsem strach, abych se nevzdala
Cesta byla příliš tvrdá
Tady venku na vlastní pěst
Moje cesta byla tak osamělá
But now I see clearly
Everything with in me
Is reaching up to the sky
I can see the world with open eyes
Ale teď vidím jasně
Všechno ve mně
Dosahuje až k nebi
Vidím svět s otevřenýma očima
You can’t let it pass you
Just take hold and grasp it
Now’s the time to take a chance
With the strength of a thousand men
Climbing to my feet again
Můžeš si ji nechat ujít
Stačí se držet a uchopit to
Nyní je čas na šanci
Se silou tisíce mužů
Postavit se znova na nohy
dry those tears from your eyes
And everything will be alright
You know the rainbow’s just in sight
Dust your wings off as you rise
If your heart feels overwhelmed
Just know you’re never by yourself
Put your hand in mine, hold your head up high
And together we’ll rise
Vysušit ty slzy z tvých očí
A všechno bude v pořádku
Víš, duha je na dohled
Prach tvých křídel odvane
Pokud tvoje srdce cítí zahlcení
Vím, nikdy nebudeš sám
Dej ruku do mé, drž hlavu vzhůru
A společně budeme stoupat
Rise and lift your head up to the sky
And find yourself asking why?
Never see them eye to eye
With the hardships of life
Vzestup a zvedni hlavu k nebi
proč hledám zrovna tvou odpověd?
Nikdy je, neuvidíš tváří tvář
S těžkostmi života
But faith is where my heart is
Let energy replace my doubts
Won't let my trials get the best of me
I’m marching forth towards my destiny
Víra je tam, kde je mé srdce
Nenech nahradit energii svými pochybnostmi
Nenechám svými pokusy dostat ze sebe to nejlepší
Pochoduji směrem k svému osudu
You can’t let it pass you
Just take hold and grasp it
Now’s the time to take a chance
With the strength of a thousand men
Climbing to my feet again
Můžeš si ji nechat ujít
Stačí se držet a uchopit to
Nyní je čas na šanci
Se silou tisíce mužů
Postavit se znova na nohy
dry those tears from your eyes
And everything will be alright
You know the rainbow’s just in sight
Dust your wings off as you rise
If your heart feels overwhelmed
Just know you’re never by yourself
Put your hand in mine, hold your head up high
And together we’ll rise
Vysušit ty slzy z tvých očí
A všechno bude v pořádku
Víš, duha je na dohled
Prach tvých křídel odvane
Pokud tvoje srdce cítí zahlcení
Vím, nikdy nebudeš sám
Dej ruku do mé, drž hlavu vzhůru
A společně budeme stoupat
Together we can do anything
We’ll rise
We can make it through anything
We’ll rise
Together we can do anything
We’ll rise,
we’ll rise,
we’ll rise
Společně můžeme udělat cokoliv
Budeme stoupat
Přes cokoliv můžeme to udělat
Budeme stoupat
Společně můžeme udělat cokoliv
Budeme stoupat
Budeme stoupat
Budeme stoupat
You can try to hurt me
Doubt me and desert me
I’ll feel the will of kings
With my mind I’ll plant a seed
Můžeš se pokusit mi ublížit
Pochybuj o mě a opusti mě
Budu cítit vůli králů
Se svým duchem zasadím semínko
And you know a tree will grow
And take me in
To safety’s arms
I will ascend
Víš, strom bude růst
A vezme mě
Do zbrani bezpečnosti
Vystoupím
dry those tears from your eyes
And everything will be alright
You know the rainbow’s just in sight
Dust your wings off as you rise
If your heart feels overwhelmed
Just know you’re never by yourself
Put your hand in mine, hold your head up high
And together we’ll rise
Vysušit ty slzy z tvých očí
A všechno bude v pořádku
Víš, duha je na dohled
Prach tvých křídel odvane
Pokud tvoje srdce cítí zahlcení
Vím, nikdy nebudeš sám
Dej ruku do mé, drž hlavu vzhůru
A společně budeme stoupat
Together we can do anything
We’ll rise
We can make it through anything
We’ll rise
Together we can do anything
We’ll rise,
we’ll rise,
we’ll rise
Společně můžeme udělat cokoliv
Budeme stoupat
Přes cokoliv můžeme to udělat
Budeme stoupat
Společně můžeme udělat cokoliv
Budeme stoupat
Budeme stoupat
Budeme stoupat
Together we can do anything
We’ll rise
We can make it through anything
We’ll rise
Together we can do anything
We’ll rise,
we’ll rise,
we’ll rise
Společně můžeme udělat cokoliv
Budeme stoupat
Přes cokoliv můžeme to udělat
Budeme stoupat
Společně můžeme udělat cokoliv
Budeme stoupat
Budeme stoupat
Budeme stoupat

Text přidala kikola-alice

Text opravil Flaj

Video přidala kikola-alice

Překlad přidala kikola-alice

Překlad opravila Tereza420

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.