Playlisty Kecárna
Reklama

I'm Gonna Love You Through It - text, překlad

playlist Playlist
She dropped the phone and burst into tears
The doctor just confirmed her fears
Her husband held it in and held her tight
Cancer don't discriminate or care if you're just 38
With three kids who need you in their lives
He said, "I know that you're afraid and I am, too
But you'll never be alone, I promise you"
Pustila telefon a rozplakala se
Doktor jen potvrdil její obavy
Její manžel to držel a pevně ji svíral
Rakovina nerozlišuje nebo jí nezáleží jestli ti je jen 38
S třemi dětmi kteří tě potřebují ve svém životě
Řekl: Vím, že se bojíš a já také
Ale nikdy nebudeš sama, slibuju ti"
When you're weak, I'll be strong
When you let go, I'll hold on
When you need to cry, I swear that I'll be there to dry
your eyes
When you feel lost and scared to death,
Like you can't take one more step
Just take my hand, together we can do it
I'm gonna love you through it.
Když jsi slabá, budu silný
Když půjdeš, zůstanu
Když potřebuješ plakat, přísahám budu tam, abych osušil
tvé oči
Když se cítíš ztracená a vyděšená k smrti
Jako že nemůžeš uděla ještě jeden krok
Jen vezmi mou ruku, společně to dokážeme
Budu tě i přesto milovat
She made it through the surgery fine
They said they caught it just in time
But they had to take more than they planned
Now it's forced smiles and baggy shirts
To hide what the cancer took from her
But she just wants to feel like a woman again
She said, "I don't think I can do this anymore"
He took her in his arms and said "That's what my love
is for"
Prodělala drobnou operaci
Řekli, že to podchytili právě včas
Ale vzali víc, než plánovali
Teď je to vynucený úsměv a volná trika
Skrýt co jí rakovina vzala
Ale ona se prostě jen chce zase cítit jako žena
Řekla: "Nemyslím, že to někdy dokážu"
Vzal ji do své náruče a řekl: "To je to pro co je tu moje láska"
When you're weak, I'll be strong
When you let go, I'll hold on
When you need to cry, I swear that I'll be there to dry
your eyes
When you feel lost and scared to death,
Like you can't take one more step
Just take my hand, together we can do it
I'm gonna love you through it.

Když jsi slabá, budu silný
Když půjdeš, zůstanu
Když potřebuješ plakat, přísahám budu tam, abych osušil
tvé oči
Když se cítíš ztracená a vyděšená k smrti
Jako že nemůžeš uděla ještě jeden krok
Jen vezmi mou ruku, společně to dokážeme
Budu tě i přes to milovat
And when this road gets too long i'll be the rock you
lean on
A když je tato cesta příliš dlouhá, budu skálou o kterou se opřeš
Just take my hand, together we can do it
I'm gonna love you through it.
I'm gonna love you through it
Jen mě vezmi za ruku, společně to dokážeme
Budu tě i přesto milovat
Budu tě i přesto milovat

Text přidala anemourek

Videa přidali anemourek, bedasong

Překlad přidala anemourek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Eleven

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.