Playlisty Kecárna
Reklama

Blossom - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Where will you go when you realize that I’m a lost hope?
I know that you know it, you try not to show it.
It’s okay, I don’t blame you - I blame myself.
My indecisions decide themselves.
Kam půjdeš, když zjistíš, že jsem ztracen nadějí?
Vím, že to víš, snažíš se to neukazovat
To je v pohodě, neobviňuju tě - obviňuju sám sebe
Mé nerozhodnosti se rozhodují sami
We fell in love so young, our roots became one and the same, but we’ll grow and we’ll change.
No matter what you do or where you go home to, you’ll have a home in my veins.
I won’t bury you in my head.
I won’t ever hold you back again.
Zamilovali jsme se tak mladí, naše kořeny se stali stejnými, ale vyrostli jsme a změnili se
Nezáleží co děláš nebo kam jdeš domů, budeš mít domov v mých žílách
Nechci tě spálit v mé hlavě
A už vůbec tě znovu držet zpátky
I’ve been so settled on not settling, I’ve been settling for less.
All my nerves are shutting down.
All I’m left with is depression and this fucking emptiness that I’ve allowed to take control.
And I don’t know if I’m strong enough to even fucking let this go.
Byl jsem tak spokojen, že jsem se neusadil, usadil jsem se za méně
Všechny mé nervy jsou překažené
A zůstal jsem s depresí a s touhle zkurvenou prázdnotou, která jsem dovolil převzít mojí kontrolu
A nevím, jestli jsem dost silný na to, abych to kurva nechal jít
Where will you go when you realize that I’m a lost hope?
I know that you know it, you try not to show it.
It’s okay, I don’t blame you - I blame myself.
My indecisions decide themselves.
Kam půjdeš, když zjistíš, že jsem ztracen nadějí?
Vím, že to víš, snažíš se to neukazovat
To je v pohodě, neobviňuju tě - obviňuju sám sebe
Mé nerozhodnosti se rozhodují sami
Only I can get myself out of this mess, because I can’t leech off your confidence forever.
I became the dead weight tethered to your feet, dragging you further down here with me.
Jenom já se můžu dostat z týhle brindy, protože nemůžu navždy odtrhávat svojí důvěru
Stal jsem se mrtvým závažím, které se přivázalo kolem tvých nohou a tahalo tě dolů se mnou
I’ve been there for a while now, and as I’m sinking in, I bleed you out.
But slow enough that you just cope with it.
You’re finding comfort in the pain.
I don’t want to keep you from what you deserve, I’m not worth it anyway.
Na chvíli jsem tam byl, a jak se potápím, krvácím z tebe
Ale dost pomalu se s tím vyrovnáváš
Našla jsi pohodlí v bolesti
Nechci tě držet od toho, co jsi zasloužíš, stejně mi to za to nestojí
Where will you go when you realize that I’m a lost hope?
I know that you know it, you try not to show it.
It’s okay, I don’t blame you - I blame myself.
My indecisions decide themselves.
Kam půjdeš, když zjistíš, že jsem ztracen nadějí?
Vím, že to víš, snažíš se to neukazovat
To je v pohodě, neobviňuju tě - obviňuju sám sebe
Mé nerozhodnosti se rozhodují sami
Leave, just leave me here.
I’ve shed the skin of who you love, who I was has disappeared.
You won’t believe me, you see me through the painted glass.
It’s what’s keeping us together, but how much longer can it last?
Odejdi, prostě mě tady nech
Svlékl jsem z kůže toho, koho miluješ, zmizel ten kdo sem byl předtím
Nechceš mi věřit, vidíš mě skrz barevné skla
To je to, co nás drží spolu, ale jak dlouho to může trvat?

Text přidal Fabos159

Video přidal Fabos159

Překlad přidal Kerhy

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.