Playlisty Kecárna
Reklama

Supreme - text, překlad

playlist Playlist
Oh it seemed forever stopped today
All the lonely hearts in London
Caught a plane and flew away
And all the best women are married
All the handsome men are gay
You feel deprived
Ach, zdálo se, že dnešek navždy zastavil.
Všechna osamělá srdce v Londýně
Chytila letadlo a uletěla.
A všechny nejlepší ženy jsou vdané.
Všichni hezčímuži jsou gayové.
Cítíš se zanedbaný.
Yeah are you questioning your size?
Is there a tumour in your humour?
Are there bags under your eyes?
Do you leave dents where you sit
Are you getting on a bit?
Will you survive
You must survive
Jo, zpochybňuješ svou velikost?
Je nákaza ve tvém humoru?
Jsou kruhy pod tvýma očima?
Nechal jsi vroubky, kde jsi seděl,
Získáváš na málu?
Přežiješ?
Musíš přežít.
When there's no love in town
This new century keeps bringing you down
All the places you have been
Trying to find a love supreme
A love supreme
Když ve městě není láska.
Tohle nové století tě udržuje dole.
Všechna místa, kde jsi byl...
Zkoušíš najít lásku nejvyšší,
Lásku nejvyšší.
Oh what are you really looking for?
Another partner in your life
to abuse and to adore?
Is it lovey dovey stuff
Do you need a bit of rough?
Get on your knees
Ach, co doopravdy hledáš?
Jiného partnera ve svém životě
K zneužívání, k zbožňování?
Je to, miláček, holubička, pitomost.
Potřebuješ trochu zdrsnit?
Padni na kolena.
Yeah turn down the love songs that you hear
'Cause you can't avoid the sentiment
That echoes in your ear
Saying love will stop the pain
Saying love will kill the fear
Do you believe
You must believe
Jo, ztlum milostné písně, které slyšíš.
Protože se nedokážeš vyhnout pocitu
Ozvěn v tvém uchu,
ktré říkají 'Láska zastaví bolest',
které říkají 'Láska zabije strach'.
Věříš?
Musíš věřit.
When there's no love in town
This new century keeps bringing you down
All the places you have been
Trying to find a love supreme
A love supreme
Když ve městě není láska.
Tohle nové století tě udržuje dole.
Všechna místa, kde jsi byl...
Zkoušíš najít lásku nejvyšší,
Lásku nejvyšší.
I spy with my little eye
Something beginning with (ah)
Got my back up
And now she's screaming
So I've got to turn the track up
Sit back and watch the royalties stack up
I know this girl she likes to switch teams
And I'm a fiend but I'm living for a love supreme
Já špehuji s mým malým okem.
Něco začíná, ah.
A ona teď křičí.
Tak jsem se zase dostal do dráhy.
Sedět a sledovat nahromaděný zisk.
Vím, že tahle holka ráda mění týmy.
A já jsem zloduch, ale žiji pro lásku nejvyšší.
When there's no love in town
This new century keeps bringing you down
All the places you have been
Trying to find a love supreme
A love supreme
Když ve městě není láska.
Tohle nové století tě udržuje dole.
Všechna místa, kde jsi byl...
Zkoušíš najít lásku nejvyšší,
Lásku nejvyšší.
Come and live a love supreme
Don't let it get you down
Everybody looks for love
(Repeat until fade)
Pojď a žij lásku nejvyšší.
Nedovol, aby tě srazila.
Každý hledá lásku.
(Opakování až do konce)

Text přidala Nicoolka1993

Překlad přidala Nicoolka1993

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.