Playlisty Kecárna
Reklama

My Head & My Heart (Acoustic) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Baby, now and then
I think about me now and who I could have been
And then I picture all the perfect that we lived
'Til I cut the strings on your tiny violin
Oh woah
Zlato, dnes a kdysi
Přemýšlím o sobě a kdo jsem mohla být.
A pak si představím všechno to perfektní co jsme prožili
Dokud jsem ti nerozstřihla struny na tvých malých housličkách.
Oh woah.
My mind's got a m-m-mind of its own
Right now and it makes me hate me
I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby
Má mysl má vlastní m-m-mysl
Právě teď, a nutí mě nenávidět se.
Exploduji jako dynamit jestli se nedokážu rozhodnout, zlato.
My head and my heart, are torturing me, yeah
Lost my mind in your arms, I go to extremes, yeah
When angels tell me "Run!" and monsters call it love, oh no
My head and my heart, I'm caught in between, yeah
Má hlava a mé srdce
Mě mučí, yeah.
Ztrácím svou mysl v tvém objetí, zacházím do extrémů, yeah.
Když andělé křičí "Uteč!" a monstra to nazývají láskou, oh no
Má hlava a mé srdce,
Jsem zachycena uprostřed, yeah.
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
Tell me yеs or no
Asking the Heaven, "Should I stay or should I go?"
You hеld my hand when I had nothing left to hold
And now I'm on a roll, woah
Řekněte mi ano nebo ne
Ptám se Nebes "Měla bych zůstat nebo bych měla jít?"
Držel jsi mě za ruku když mi nezbývalo nic čeho bych se mohla držet
A teď si jedu své, woah
My mind's got a m-m-mind of its own
Right now and it makes me hate me
I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby
Má mysl má vlastní m-m-mysl
Právě teď a nutí mě nenávidět se
Exploduji jako dynamit jestli se nedokážu rozhodnout, zlato
My head and my heart, are torturing me, yeah
Lost my mind in your arms, I go to extremes, yeah
When angels tell me "Run!" and monsters call it love, oh no
My head and my heart, I'm caught in between, yeah
Má hlava a mé srdce
Mě mučí, yeah.
Ztrácím svou mysl v tvém objetí, zacházím do extrémů, yeah.
Když andělé křičí "Uteč!" a monstra to nazývají láskou, oh no
Má hlava a mé srdce,
Jsem zachycena uprostřed, yeah.
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
I'm standin' at the crossroads
I cross my heart with X's and O's
Which way leads to forever?
Woah-oh, oh-woah oh, oh-woah oh, oh-woah oh
God only knows
Stojím na křižovatce
Křížím mé srdce s křížky a kroužky
Která z cest vede na věky věků?
Woah-oh, oh-woah oh, oh-woah oh, oh-woah oh,
To ví jen Bůh
My head and my heart, are torturing me, yeah
Lost my mind in your arms, I go to extremes, yeah
When angels tell me "Run!" and monsters call it love, oh no (Call it love)
My head (My head) and my heart (My heart)
I'm caught in between, yeah (Between, yeah)
Má hlava a mé srdce
Mě mučí, yeah.
Ztrácím svou mysl v tvém objetí, zacházím do extrémů, yeah.
Když andělé křičí "Uteč!" a monstra to nazývají láskou, oh no (Nazývají láskou)
Má hlava (má hlava) a mé srdce (mé srdce)
Jsem zachycena uprostřed, yeah.
(Uprostřed, yeah)
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la (Oh)
La-la, la-la, la-la, la (La-la, la-la, la-la, la)
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la (Oh yeah)
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la
La-la, la-la-la (Oh)
La-la, la-la, la-la, la (La-la, la-la, la-la, la)
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la (Oh yeah)
La-la, la-la-la
La-la, la-la, la-la, la

Text přidal just_luke

Video přidal just_luke

Překlad přidal just_luke

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

My Head & My Heart (Acoustic)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.