Playlisty Kecárna
Reklama

Questions (You Are Faithful) - text, překlad

playlist Playlist
In all of our questions, all of our searching
When we are wrestling You don't let go
In all of our fears and doubts, all of our anxious thoughts
When we are restless, still we are held
Všechny naše otázky, všechno naše hledání
Když zápasíme, Ty na nás nenecháš dopustit
Všechen náš strach a úzkosti, všechny naše úzkostné myšlenky
Když jsme netrpělivý, stále se držíme
Lord, I believe but help my unbelief Pane, věřím, ale pomoc mi když mám pochybnosti
The questions come but You remain
The battles roar but still You reign
And I believe one thing will never change
'Cause You are faithful, You are faithful
Otázky přicházejí, ale Ty s námi zůstáváš
Války křičí, ale Ty stále vládneš
A já věřím, že jedna věc se nikdy nezmění
Jsi věrný, Jsi věrný
In all of our chaos, You will be constant
You can be trusted above it all
All of our fears and doubts, all of our anxious thoughts
You are not absent within the storm
Přes všechen chaos ve světě, Ty při nás stojíš
Nadevše tomu věříme
Všechen náš strach a úzkosti, všechny naše úzkostné myšlenky
Když přijde bouře, stále si přítomen
The questions come but You remain
The battles roar but still You reign
And I believe one thing will never change
'Cause You are faithful, You are faithful
Oh the questions come but You remain
The battles roar but still You reign
And I believe one thing will never change
'Cause You are faithful, 'cause You are faithful
Otázky přicházejí, ale Ty s námi zůstáváš
Války křičí, ale Ty stále vládneš
A já věřím, že jedna věc se nikdy nezmění
Jsi věrný, Jsi věrný
Otázky přicházejí, ale Ty s námi zůstáváš
Války křičí, ale Ty stále vládneš
A já věřím, že jedna věc se nikdy nezmění
Jsi věrný, Jsi věrný
Lord, I believe but help my unbelief
Lord, I believe but help my eyes to see
Pane, věřím, ale pomoc mi když mám pochybnosti
Pane, věřím, ale pomoc mým očím vidět
You are faithful, You are faithful
Yes, You are faithful God, to the end
You are faithful, You are faithful
Yes, You are faithful God, to the end
You are faithful, You are faithful
Yes, You are faithful God, to the end
You are faithful, You are faithful
Yes, You are faithful God, to the end
You are faithful, You are faithful
Yes, You are faithful God, to the end
You are faithful, You are faithful
Yes, You are faithful God, to the end
You are faithful, You are faithful
Yes, You are faithful God, to the end
Jsi věrný, Jsi věrný
Ano, Jsi věrný Bůh, až do konce
Jsi věrný, Jsi věrný
Ano, Jsi věrný Bůh, až do konce
Jsi věrný, Jsi věrný
Ano, Jsi věrný Bůh, až do konce
Jsi věrný, Jsi věrný
Ano, Jsi věrný Bůh, až do konce
Jsi věrný, Jsi věrný
Ano, Jsi věrný Bůh, až do konce
Jsi věrný, Jsi věrný
Ano, Jsi věrný Bůh, až do konce
Jsi věrný, Jsi věrný
Ano, Jsi věrný Bůh, až do konce
O You are
O You are
O You are
God I have questions
But I come with reverence
Surrender at Your throne
And I trust Your word
I trust Your heart
I trust Your name
I trust my God
O my soul, rise up
Worship Him
Worship Him
Move beyond all the unknown
To the known
To a God, who's on His throne
You're ruler of my life
You're reigning and ruling
With sovereignty, with kindness, with goodness
With greatness, with mercy
Come on, come on
O, To jsi
O, To jsi
O, To jsi
Bože, mám otázky
Ale přicházím s úctou
Vzdávám se před Tvým trůnem
A věřím Tvému slovu
Věřím Tvému srdci
Věřím Tvému jménu
Věřím svému Bohu
O moje duše, chval Ho
Chval Ho
Chval Ho
Odkryj nám všechno, co neznáme
Ať to poznáme
Bože, který Jsi na svém trůnu
Jsi vládcem mého života
Ty vládneš a vládneš
Se suverenitou, laskavostí, dobrotivostí
S velikostí a milostí
'Cause You are faithful, You are faithful
You are faithful God, to the end
You are faithful, You are faithful
You are faithful
You are faithful, You are faithful
And You are faithful, even when we are faithless
'Cause You are faithful, God, to the end
You are faithful
Protože Jsi věrný, Jsi věrný
Ano, Jsi věrný Bůh, až do konce
Jsi věrný, Jsi věrný
Jsi věrný
Jsi věrný, Jsi věrný
A Jsi pořád věrný, i když někdy máme pochybnosti
Protože Jsi věrný, Bože, až do konce
Jsi věrný

Text přidal affectedface

Video přidal affectedface

Překlad přidal affectedface

Překlad opravil affectedface

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Glory Song

Reklama

Matt Redman texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.