Playlisty Akce
Reklama

When I Grow Up - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(Tommy)[TOMMY]
When I grow up
I will be tall enough to reach the branches
that I need to reach to climb the trees
you get to climb when you're grown up.
Až vyrostu
Budu dost vysoký, abych mohl dosáhnout na větve
Na které potřebuji dosáhnout, abych mohl šplhat na stromy
Na které můžeš šplhat, když jsi dospělý.
(Tommy & Reginald) [TOMMY & REGINALD]
And when I grow up
I will be smart enough to answer all
the questions that you need to know
the answers to before you're grown up.
A až vyrostu
Budu dost chytrý, abych mohl zodpovědět
Otázky, na které potřebuješ znát odpovědi
Dříve, než vyrosteš.
(Eric & Alice) [ERIC & ALICE]
And when I grow up
I will eat sweets every day
on the way to work and I
will go to bed late every night!
A až vyrostu
Budu jíst sladké každý den
Na cestě do práce a
Každou noc budu chodit do postele pozdě!
(Tommy, Reginald, Eric & Alice) [TOMMY, REGINALD, ERIC & ALICE]
And I will wake up
when the sun comes up and I
will watch cartoons until my eyes go square
A budu se probouzet
Až bude vycházet slunce a
Budu koukat na pohádky až dokud nebudu šilhat
(All)
and I won't care 'cause I'll be all grown up!
[VŠICHNI]
A bude mi to jedno, protože už budu úplně dospělý!
When I grow up! Až vyrostu!
When I grow up, when I grow up
(When I grow up)
I will be strong enough to carry all
the heavy things you have to haul
around with you when you're a grown-up!
Až vyrostu, až vyrostu
(Až vyrostu)
Budu dost silný na to, abych tahal
Všechny ty těžké věci, co dospěláci
Musí nosit na bedrech!
And when I grow up, when I grow up
(When I grow up)
I will be brave enough to fight the creatures
that you have to fight beneath the bed
each night to be a grown-up!
Až vyrostu, až vyrostu
(Až vyrostu)
Budu dost statečný na to, abych bojoval s příšerami
Se kterými musíš bojovat pod postelí
Každou noc, abys mohl být dospělý!
And when I grow up
(When I grow up)
I will have treats every day.
And I'll play with things that mum pretends
that mums don't think are fun.
Až vyrostu, až vyrostu
(Až vyrostu)
Každý den budu jíst sladkosti.
A budu si hrát s věcmi, o kterých mamka předstírá
Že si o nich mamky nemyslí, že jsou zábavné
And I will wake up
when the sun comes up and I
will spend all day just lying in the sun
and I won't burn 'cause I'll be all grown-up!
A budu se probouzet
Až bude vycházet slunce a
Celý den strávím jen ležením na sluníčku
A nespálím se, protože budu dospělý!
When I grow up! Až vyrostu!
(Miss Honey) [SLEČNA HONEY]
When I grow up. I will be brave enough to fight the creatures that you have to fight beneath the bed each night to be a grown-up.
(When I grow up)
Budu dost statečná na to, abych bojovala s příšerami
Se kterými musíš bojovat pod postelí
Každou noc, abys mohl být dospělý!
(Až vyrostu)
(Matilda) [MATILDA]
Just because you find that life's not fair, it
doesn't mean that you just have to grin and bear it.
If you always take it on the chin and wear it
nothing will change!
Jen protože jste zjistili, že život není fér, to
Neznamená, že se musíte jen usmívat a snést to
Pokud si to napíšete na čelo
Nic se nezmění
(Miss Honey) [SLEČNA HONEY]
When I grow up Až vyrostu!
(Matilda) [MATILDA]
Just because I find myself in this story,
It doesn't mean that everything is written for me.
If I think the ending is fixed already,
I might as well be saying
I think that it's OK!
Jen proto, že se nacházím v tomto příběhu
To neznamená, že mám všechno předepsané
Pokud bych si myslela, že konec už je stanovený,
Klidně bych mohla říct
Že si myslím, že je to všechno v pohodě!
And that's not right!
And if its not right!
I'v got to put it right!
A to není správné
A pokud to není správné,
Musím to napravit!

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Video přidala monchinella

Překlad přidala Teri_24

Překlad opravila Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.