Playlisty Akce
Reklama

The Hammer - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Look at these trophies
See how my trophies gleam
In the sunlight, see how they shine
Podívej, na všechny ty trofeje
Vidíš, jak se třpytí?
Ve slunečním světle uvidíš, jak září
What do you think it
took to become English
Hammer-throwing champion
Nineteen-sixty-nine?
Co myslíš,
Že bylo třeba, abych se stala anglickou
Šampiónkou v hodu kladivem?
V šedesátém devátém?
Do you think in that moment
When my big moment came
That I treated the rules
With casual disdain
Myslíš, že v tom okamžiku,
Když nadešla moje chvíle
Že jsem pohrdla pravidly
Jako by nic
Well, LIKE HELL! No, TO SOTVA!
As I stepped up to the circle
did I change my plan? Hmm... what?
As I chalked up my palms
did I wave my hands? I DID NOT!
Když jsem vstoupila do kruhu
Změnila jsem své plány? Hmm...co?
Když jsem si dlaně namazala křídou
Zamávala jsem rukama? NEZAMÁVALA!
As I started my spin
did I look at the view?
Did I drift off and dream
for a minute or two?
Když jsem se začala otáčet
Podívala jsem se snad kolem sebe?
Zasnila jsem se snad
Na vteřinku, na dvě?
Do you think I faltered or amended my rotation?
Do you think I altered my intended elevation?
As the hammer took off did I change my grunt
From the grunt I had practised for many a month?
Myslíš, že jsem zakolísala nebo pozměnila svou rotaci?
Myslíš, že jsem upravila své zamýšlené vyvýšení?
Když kladivo vyletělo, zabručela jsem snad jinak
Než jak jsem si to před měsíci natrénovala?
Not a jot, not a dot did I stray from the plot
Not a detail of my throw was adjusted or forgotten
Not even when the hammer left my hands
And sailed up, up above the stands
Ani trochu, ani o drobek jsem se nehnula
Žádný detail mého hodu nebyl pozměněn či zapomenut
Ani když kladivo opustilo mé ruce
A vzlétlo až nad tribuny
Did I let myself go?
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no...
Uvolnila jsem se snad?
Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne ,ne, ne, ne, ne, ne...
No. Ne.
If you want to throw the hammer for your country,
You have to stay inside the circle all the time,
And if you want to make the team,
You don't need happiness or self-esteem,
You just need to keep your feet inside the line.
Pokud chcete házet kladivo za svou zemi,
Musíte za každých okolností zůstat v kruhu
A pokud chcete být součástí týmu
Nepotřebujete štěstí nebo sebedůvěru,
Prostě nesmíte překročit stanovenou lajnu.
Sing, children 2, 3, 4!
If you want to throw the hammer for your country,
Bambinatum est maggitum.
You have to stay inside the circle all the time.
Circulum! Maggitum! Maggitum!
And if you want to teach success,
(Aaah)
You don't use sympathy or tenderness.
Tenderness
You have to force the little squids to toe the line!
Zpívejte, dětí, dva, tři, čtyři!
Pokud chcete házet kladivo za svou zemi,
Bambinatum est maggitum.
Musíte za každých okolností zůstat uvnitř kruhu
Circulum! Maggitum! Maggitum!
A pokud chcete učit, jak uspět,
(Aaah)
Nepoužíváte sympatii nebo jemnosti.
Jemnosti
Musíte ty malý čipery přimět nevybočovat z řady!
Sing, Jenny 2, 3, 4!
If you want to throw the hammer for your country,
Bambinatum, Bambinatum, Gloria Maggitum
You have to stay inside the circle all the time.
Circulum ex Deus, Deus.
Apply just one simple rule -
To hammer-throwing, life, and school -
Life's a ball, so learn to throw it.
Find the bally line, and toe it,
And always keep your feet inside the line.
Now get out!
Zpívej, Jeny, dva, tři, čtyři!
Pokud chcete házet kladivo za svou zemi,
Bambinatum, Bambinatum, Gloria Maggitum
Musíte za každých okolností zůstat v kruhu
Circulum ex Deus, Deus..
Platí jen jedno jednoduché pravidlo -
Pro házení kladivem, život i školu -
Život je míč, naučte se trefit cíl.
Najděte tu čáru a za tu už nechoďte.
A vždy zůstaňte seřazení v řadě.
Teď vypadni!

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Video přidala monchinella

Překlad přidala Teri_24

Překlad opravila Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.