Playlisty Akce
Reklama

Telly - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

MR WORMWOOD
Somewhere, on a show, I heard
That a picture tells a thousand words.
So, telly, if you bothered to take a look,
Is the equivalent of, like . . . lots of books!
[PAN WORMWOOD]
Někde, v jednom pořadu, jsem zaslechl
Že obraz vypráví tisíc slov
Takže, televize, kdyby ses obtěžovala podívat se
Rovná se to, asi . . . spoustě knih!
All I know, I learnt from telly.
This big beautiful box of facts.
If you know a thing already,
Baby, you can switch the channel over just like that!
Vše co vím, vím z televize.
Z té velké krásné bedny znalostí.
Pokud už něco víš,
Zlato, můžeš to prostě přepnout!
Endless joy and endless laughter.
Folks living happily ever after.
All you need to make you wise
Is twenty-three minutes plus advertisements.
Nekonečná radost a nekonečný smích.
Lidé žijí šťastně až do smrti.
Vše, co potřebuješ, abys byla moudrá
Je třiadvacet minut plus reklamy.
Why would we waste our energy
Turning the pages, one, two, three?
When we can sit comfortably,
On our lovely bumferlies,
Watching people singing, and talking, and doing stuff?
Proč bychom měli plýtvat energií
Otáčením stránek, dvou, tří?
Když se můžeme pohodlně usadit,
Na naše báječná pozadí
A sledovat lidi zpívat, mluvit a dělat všechno možný?
All I know, I learnt from telly.
The bigger the telly, the smarter the man.
You can tell from my big telly
Just what a clever fella I am!
Take it away, son.
Vše co vím, vím z televize.
Čím větší telka, tím chytřejší chlap.
Z mé velké televize poznáš
Jak chytrý chlápek jsem!
Rozjeď to, synku.
*poor ukulele playing* *nehezký zvuk hraní na okulele*
You can't learn that from a stupid book! Tohle se z pitomé knížky nenaučíš!
All I know, I learnt from telly.
What to think and what to buy.
I was pretty smart already,
But now I'm really, really smart, very very smart.
Vše co vím, vím z televize.
Co si myslet, co si koupit.
Už předtím jsem byl dost chytrej,
Ale teď jsem fakt, fakt chytrej, hodně hodně chytrej.
Endless content, endless channels,
Endless chat on endless panels.
All you need to fill your muffin,
Without having to really fink or nuffin.
Nekonečný obsah, nekonečno programů,
Nekonečné rozhovory u nekonečných panelů.
Musíš si akorát zacpat pusu
Ani bys musel myslet nebo něco.
Why would we waste our energy
Trying to work out "uh"-lysses?
When we can sit happily on our lovely bapperlies
Watching slightly famous people talking to really famous people?
Proč bychom měli plýtvat energií
Snažit se přelouskat "O-dyseu?"
Když můžeme šťastně sedět na gauči
Sledovat lehce slavné lidi celý den mluvit s opravdu slavnými lidmi?
All I know I learnt from telly.
The bigger the telly, the smarter the man.
You can tell from my big telly
Just what a clever fella I am.
Vše co vím, vím z televize.
Čím větší telka, tím chytřejší chlap.
Z mé velké televize poznáš
Jak chytrý chlápek jsem!
[spoken]
Who the Dickens is Charles Dickens?
Mary Shelley, cor she sounds smelly!
Harry Potter, what a rotter,
Jane Austen, in the compostin'
James Joyce, doesn't sound noice,
Ian Mcewan, ah I feel like spewin'!
William Shakespeare? Shwilliam Shmakespeare!
Moby Dick? Easy Grandma
[mluví]
Kdo je sakra Charles Dickens?
Mary Shelley, protože to zní hrozně!
Harry Potter, jaký to pozér,
Jane Austen, ta už se dnes rozkládá
James Joyce nezní hezky
Ian Mcewan, uh, mám chuť si odplivnout!
William Shakespeare? Schwilliam Schmakespeare!
Moby Dick? Klidni se, babi
All together, now!
All I know, I learnt from telly!
The bigger the telly, the smarter the man.
You can tell from my big telly
What a very clever fellow I am.
A teď všichni
Vše co vím, vím z televize!
Čím větší telka, tím chytřejší chlap.
Z mé velké televize poznáš
Jak chytrý chlápek jsem!
Thank you very much! Moc vám děkuji!

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Video přidala monchinella

Překlad přidala Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.