Playlisty Akce
Reklama

School Song - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
(VARIOUS YOUNG STUDENTS)(NĚKOLIK MLADŠÍCH ŽÁKŮ)
My Mummy says I'm a miracle!
My Daddy says I'm his special little guy!
I am a Princess
And I am a Prince
Mum says I'm an angel
Mum says I'm an angel
Mum says I'm an angel
Moje maminka říká, že jsem zázrak!
Můj tatínek říká, že jsem jeho výjimečný chlapík!
Já jsem princezna
A já jsem princ.
Mamka říká, že jsem anděl
Mamka říká, že jsem anděl
Mamka říká, že jsem anděl
(OLDER STUDENTS) (STARŠÍ STUDENTI)
So you think you're able (A-ble)
To survive this mess by being a Prince or a Princess
(B-ing)
You will soon see (C)
There's no escaping tragedy (trage-D)
And even (E-ven)
If you put in heaps of effort (F-ort)
You're just wasting energy (ener-G)
'Cause your life as you know it is ancient history (H-ent)
I, have suffered in this jail (I and J-l)
I've been trapped inside this cage for ages (K-ge)
This living 'ell (L)
But if I try I can remember (rem-M-ber)
Back before my life had ended (N-ded)
Before my happy days were over (O-ver)
Before I first heard the pealing of the bell (P-ling)
Like you I was curious (Q-rious)
So innocent I asked a thousand questions (R-sked)
But unless you want to suffer listen up (unl-S)
And I will teach you, a thing or two (T-ch)
You listen here, my dear (U)
You'll be punished so severely (se-Vre-ly)
If you step out of line, and if you cry, it will be double, you should stay out of trouble (W)
And remember to be extremely careful
A vy si myslíte, že můžete (A)
Přežít tuhle brutalitu, jen proto, že jste princ nebo princezna (B-rutalitu)
Co brzy uvidíte (C-o)
Tragédii neuniknete (tragé-D-ii)
A přesto (př-E-sto)
Že vynaložíte fůru snahy (F-ůru)
Jen plýtváte energií (ener-G-ií)
Protože život, jak ho znáte, je dávná historie (H-istorie)
I já tady trpím v zajetí (I) (za-J-etí)
Jsem v této kleci zavřený už roky (K-leci)
V tomto pekle na zemi (pek-L-e)
Ale i když se snažím, nemohu si rozpomenout (rozpo-M-enout)
Na dobu, než můj život skončil (sko-N-čil)
Před tím, než mé šťastné dny skončily (sk-O-nčily)
Předtím, než jsem poprvé zaslechl zvonění zvonku (P-oprvé)
Jako vy jsem byl zvědavý, (Q)
Tak nevinný jsem se ptal na hromady otázek (h-R-omady)
Ale jestliže nechcete trpět, poslouchejte (je-S-tliže)
Já vás teď naučím pár věcí (T-eď)
Už radši poslouchejte (U-ž)
Oni vás potrestají tak hrozně (V-ás)
Pokud vybočíte z řady, a pokud se rozbrečíte, bude to dvojité, radši se držte od potíží (DVOJITÉ W)
A pamatujte si, buďte extrémně opatrní (e-X-trémě)
(YOUNG STUDENT) (MLADŠÍ ŽÁK)
Why? (why Proč taky? (tak-Y)
(OLDER STUDENT) (STARŠÍ STUDENT)
Why? Did you hear what he said? Proč? Slyšeli jste, co řekl?
(OLDER STUDENTS) (STARŠÍ STUDENTI)
Just you wait for Phys-ed (Phy-Z) Jen si počkejte, až vám začne tělák (Z-ačne)
(YOUNG STUDENTS) (MLADŠÍ ŽÁK)
What's Phys-ed? Co je to tělák?
(OLDER STUDENTS) (STARŠÍ STUDENTI)
Physical Education! Tělesná výchova!
(OLDER STUDENT) (STARŠÍ STUDENT)
It's the Trunchbull's speciality! Specialita Trunchbullové!
(OLDER STUDENT) (STARŠÍ STUDENT)
It's the Trunchbull's speciality! Specialita Trunchbullové!
(VARIOUS YOUNG STUDENTS) (NĚKOLIK MLADŠÍCH ŽÁKŮ)
My Mummy says I'm a miracle!
My Daddy said I would be the teacher's pet!
School is really fun, according to my mum.
Dad said I would learn the alphabet
Moje maminka říká, že jsem zázrak!
Můj tatínek říkal, že budu učitelův mazánek!
Škola je hrozně príma, alespoň podle mojí mamky
Táta říkal, že se naučím abecedu
(OLDER STUDENT) (STARŠÍ STUDENT)
Abecedu? Radši se nauč poslouchat, hochu!
The alphabet!? You better learn to listen kid! (STARŠÍ STUDENTI)
(OLDER STUDENTS) A vy si myslíte, že můžete (A)
Přežít tuhle brutalitu, jen proto, že jste princ nebo princezna (B-rutalitu)
Co brzy uvidíte (C-o)
Tragédii neuniknete (tragé-D-ii)
A přesto (př-E-sto)
Že vynaložíte fůru snahy (F-ůru)
Jen plýtváte energií (ener-G-ií)
Protože život, jak ho znáte, je dávná historie (H-istorie)
I já tady trpím v zajetí (I) (za-J-etí)
Jsem v této kleci zavřený už roky (K-leci)
V tomto pekle na zemi (pek-L-e)
Ale i když se snažím, nemohu si rozpomenout (rozpo-M-enout)
Na dobu, než můj život skončil (sko-N-čil)
Před tím, než mé šťastné dny skončily (sk-O-nčily)
Předtím, než jsem poprvé zaslechl zvonění zvonku (P-oprvé)
Jako vy jsem byl zvědavý, (Q)
Tak nevinný jsem se ptal na hromady otázek (h-R-omady)
Ale jestliže nechcete trpět, poslouchejte (je-S-tliže)
Já vás teď naučím pár věcí (T-eď)
Už radši poslouchejte (U-ž)
Oni vás potrestají tak hrozně (V-ás)
Pokud vybočíte z řady, a pokud se rozbrečíte, bude to dvojité, radši se držte od potíží (DVOJITÉ W)
A pamatujte si, buďte extrémně opatrní (e-X-trémě)
So you think you're able (A-ble)
To survive this mess by being a Prince or a Princess (B-ing)
You will soon see (C)
There's no escaping tragedy (trage-D)
And even (E-ven)
If you put in heaps of effort (F-ort)
You're just wasting energy (ener-G)
'Cause your life as you know it is ancient history (H-ent)
I, have suffered in this jail (I and J-l)
I've been trapped inside this cage for ages (K-ge)
This living 'ell (L)
But if I try I can remember (rem-M-ber)
Back before my life had ended (N-ded)
Before my happy days were over (O-ver)
Before I first heard the pealing of the bell (P-ling)
Like you I was curious (Q-rious)
So innocent I asked a thousand questions (R-sked)
But unless you want to suffer listen up (unl-S)
And I will teach you, a thing or two (T-ch)
You listen here, my dear (U)
You'll be punished so severely (se-Vre-ly)
If you step out of line, and if you cry, it will be double, you should stay out of trouble (W)
And remember to be extremely careful (X-tremely)
(MLADŠÍ ŽÁK)
(YOUNG STUDENT) Proč taky? (tak-Y)
Why? (Y) (STARŠÍ STUDENT)
(OLDER STUDENT) Proč? Proč? Slyšeli jste, co řekl?
Why? Why? Did you hear what he said? (STARŠÍ STUDENTI)
(OLDER STUDENTS) Jen si počkejte, až vám začne tělák (Z-ačne)
Just you wait for Phys-ed (Phy-Z) (VŠICHNI)
(ALL) A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y
Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y, Y Jen si počkejte na tělák!
Just you wait for Phys-ed!

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Videa přidali monchinella, Teri_24

Překlad přidala Teri_24

Překlad opravila Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.