Playlisty Akce
Reklama

Quiet - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Have you ever wondered, well I have.
About how when I say, say red, for example.
There's no way of knowing if red
Means the same thing in your head
As red means in my head. When someone says red
Už jste se nikdy divili, teda, já ano
O tom, jestli, když řeknu, řekněme třeba červená
Nemůžeme vědět, jestli červená
Znamená ve tvé hlavě to samé
Co znamená červená v té mé, když někdo řekne červená
It's as if we are traveling at, almost the speed of light
And we're holding a light
That light will still travel away from us
At the full speed of light, which seems right in a way
Jako bychom cestovali, skoro až rychlostí světla
A drželi světélko
A to světélko od nás stejně odcestuje
Plnou světelnou rychlostí, což je svým způsobem dobře
What I'm trying to say, I'm not sure
But I wonder if inside my head
I'm not just a bit different from some of my friends
These answers that come into my mind unbidden
These stories delivered to me fully written!
Co se snažím říct, nejsem si jistá
Ale přemýšlím, jestli se ve své hlavě
trošku neliším od některých svým kamarádů
Tyto odpovědi, které se mi bez pozvání cpou do hlavy
Ty příběhy které se ke mně dostali v psané podobě!
And when everyone shouts like they seem to like shouting
The noise in my head is incredibly loud!
And I just wish they'd stop, my Dad and my Mum.
And the telly and stories would stop just for once!
A když všichni křičí, jako kdyby se jim křik líbil
Ten zvuk v mé hlavě je neuvěřitelně hlasitý!
A já si přeji, aby prostě přestali, můj táta a má máma.
A aby televize a příběhy na chvíli ustaly, jen pro jednou!
And I'm sorry, I'm not quite explaining it right.
But this noise becomes anger and the anger is light
And its burning inside me would usually fade.
But it isn't today!
And the heat and the shouting.
And my heart is pounding.
And my eyes are burning
And suddenly everything, everything is...
Omlouvám se, že to nevysvětluji úplně správně
Ale z toho hluku se stává vztek a ten vztek je světlo
A hoří ve mně, normálně by uhaslo.
Ale ne dnes!
A to horko a ten křik
A mé srdce bije
A mé oči pálí
A najednou je všechno, všechno je...
Quiet
Like silence, but not really silent.
Just that still sort of quiet.
Like the sound of a page being turned in a book.
Or a pause in a walk in the woods.
Klidné
Jako ticho, ale ne úplně tiché
Jen takový pokojný typ klidu.
Jako zvuk otáčení stránky v knize.
Nebo zastávka při procházce lesem.
Quiet
Like silence, but not really silent.
Just that nice kind of quiet.
Like the sound when you lie upside down in your bed.
Just the sound of your heart in your head.
Klid
Jako ticho, ale ne úplně tiché
Jen takový pěkný druh klidu
Jako zvuk toho, když si lehneš na postel hlavou dolů
Jen ten zvuk tvého srdce ve tvé hlavě.
And though the people around me.
Their mouths are still moving.
The words they are forming,
Cannot reach me anymore!
Ačkoli mám kolem sebe lidi
A jejich pusy se stále hýbou
Ta slova, jež formulují
Se ke mně už nedostanou!
And it is quiet.
And I am warm.
Like I've sailed.
Into the eye of the storm.
A je klid
A mně je teplo.
Jako bych se plavila
Přímo do oka hurikánu.

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Video přidala monchinella

Překlad přidala Teri_24

Překlad opravila Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.