Playlisty Akce
Reklama

Naughty - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Jack and Jill, went up the hill
To fetch a pail of water, so they say
Their subsequent fall was inevitable
They never stood a chance, they were written that way
Innocent victims of their story
Jack a Jill šli na kopec
Naplnit vědro vodou, tak to říkají
Jejich následný pád byl nevyhnutelný
Nikdy neměli šanci, tak to bylo předepsáno
Nevinné oběti svého příběhu
Like Romeo and Juliet
T'was written in the stars before they even met
That love and fate, and a touch of stupidity
Would rob them of their hope of living happily
The endings are often a little bit gory
I wonder why they didn't just change their story?
We're told we have to do what we're told but surely
Sometimes you have to be a little bit naughty.
Jako Romeo a Julie
Bylo to napsané ve hvězdách ještě předtím, než se poznali
Ta láska a osud, a náznak blbosti
Je okradl o naději na šťastný život
Konce často bývají docela krvavé
Zajímalo by mě, proč ten příběh prostě nepřepsali?
Říkají nám, že máme dělat, co nám bylo řečeno, ale
Někdy přece musíte trochu zlobit.
Just because you find that life's not fair it
Doesn't mean that you just have to grin and bear it
If you always take it on the chin and wear it
Nothing will change.
Jen protože jste zjistili, že život není fér
Neznamená, že se musíte jen usmívat a snést to
Pokud si to necháte líbit
Nic se nezmění
Even if you're little, you can do a lot, you
Mustn't let a little thing like, 'little' stop you
If you sit around and let them get on top,
you might as well be saying
You think that it's okay
And that's not right!
I když jste malí, můžete toho udělat hodně,
Nesmíte nechat maličkosti, jako 'malý' vás zastavit
Pokud jen posedáváte kolem a necháte se tím převálcovat
Klidně byste mohli říkat
Že si myslíte, že je to v pořádku
A to není dobře!
Cinderella, in the cellar,
Didn't have to do much as far as I could tell.
Her Godmother was two-thirds fairy,
Suddenly her lot, was a lot less scary,
But what if you haven't got a fairy to fix it?
Sometimes you have to make a little bit of mischief.
Popelka ve sklepě
Toho nemusela udělat tolik, alespoň pokud vím.
Její kmotra bylo ze dvou třetin víla,
Najednou byl její úděl o dost méně děsivý
Ale co když nemáte vílu, co by to spravila?
Občas prostě musíte udělat nějakou uličárnu.
Just because you find that life's not fair it
Doesn't mean that you just have to grin and bear it
If you always take it on the chin and wear it
Nothing will change.
Jen protože jste zjistili, že život není fér, to
Neznamená, že se musíte jen usmívat a snést to
Pokud si to necháte líbit
Nic se nezmění
Even if you're little, you can do a lot, you
Mustn't let a little thing like, 'little' stop you
If you sit around and let them get on top,
you might as well be saying
You think that it's okay
And that's not right!
And if it's not right!
You have to put it right!
I když jste malí, můžete toho udělat hodně,
Nesmíte nechat maličkosti, jako 'malý' vás zastavit
Pokud jen posedáváte kolem a necháte se tím převálcovat
Klidně byste mohli říkat
Že si myslíte, že je to v pořádku
A to není správné!
A pokud to není správné,
Musíte to napravit!
In the slip of a bolt, there's a tiny revolt.
The seeds of a war in the creak of a floorboard.
A storm can begin, with the flap of a wing.
The tiniest mite packs the mightiest sting!
Every day starts with the tick of a clock.
All escapes start with the click of a lock!
If you're stuck in your story and want to get out
You don't have to cry, you don't have to shout!
U uvolňujícího se šroubku je malinký odpor
Ta semínka války ve vrzání podlahy.
Bouřka může začít mávnutím křídla
Nejmenší myška kouše nejvíc!
Každý den začíná tikáním hodin.
Všechny úniky začínají kliknutím zámku!
Pokud jste zaseklý ve svém příběhu a chcete pryč
Nemusíte plakat, nemusíte křičet!
'Cause if you're little you can do a lot, you
Mustn't let a little thing like, 'little' stop you
If you sit around and let them get on top, you
Won't change a thing!
Protože když jste malí, můžete toho udělat hodně,
Nesmíte nechat maličkosti, jako 'malý' vás zastavit
Pokud jen posedáváte kolem a necháte se tím převálcovat
Nic se nezmění
Just because you find that life's not fair it
Doesn't mean that you just have to grin and bear it!
If you always take it on the chin and wear it
You might as well be saying
You think that it's okay
And that's not right!
And if it's not right!
You have to put it right!
Jen protože jste zjistili, že život není fér, to
Neznamená, že se musíte jen usmívat a snést to
Pokud si to necháte líbit
Nic se nezmění
Klidně byste mohli říkat
Že si myslíte, že je to v pořádku
A to není dobře!
A pokud to není dobře,
Musíte to napravit!
But nobody else is gonna put it right for me
nobody but me is gonna change my story
sometimes you have to be a little bit naughty.
Ale nikdo jiný to za mě nenapraví
Jen já mohu změnit svůj příběh
Někdy prostě musíte trošku zazlobit

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Videa přidali monchinella, Teri_24

Překlad přidala Teri_24

Překlad opravila Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.