Playlisty Akce
Reklama

My House - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(MISS HONEY)[SLEČNA HONEY]
This roof keeps me dry when the rain falls.
This door helps to keep the cold at bay.
On this floor I can stand on my own two feet.
Tato střecha mě udržuje v suchu, když prší.
Tyto dveře drží chlad stranou.
Na této podlaze mohu stát na vlastních nohách.
On this chair I can write my lessons.
On this pillow I can dream my nights away.
And this table, as you can see, well, it's perfect for tea.
Na této židli se mohu připravovat na hodiny.
Na tomto polštáři mohu prosnít celou noc.
A na tomhle stole, jak můžete vidět, no, ten se hodí na čaj.
It isn't much but it is enough for me.
It isn't much but it is enough...
Není to moc, ale mě to stačí.
Není to moc, ale stačí to.
On these walls I hang wonderful pictures.
Through this window I can watch the seasons change.
By this lamp I can read, and I, I am set free!
Na tyto zdi věším nádherné obrázky.
Skrz toto okno sleduji, jak se mění roční období.
Pod touto lampou si mohu číst, a tady, tady jsem volná!
And when it's cold outside I feel no fear!
Even in the winter storms, I am warmed by a small but stubborn fire.
And there is no-where I would rather be.
A když je venku zima, nemám strach!
I když v zimě řádí bouřka, mě zahřívá malý ale paličatý ohníček v krbu.
A nikdy bych nebyla raději.
It isn't much but it is enough for me.
It isn't much but it is enough for me.
Není to moc, ale mě to stačí.
Není to moc, ale mě to stačí.
For this is my house!
This is my house!
It isn't much but it is enough for me.
Protože tohle je můj dům!
Tohle je můj dům!
Není to moc, ale mě to stačí.
This is my house!
This is my house!
It isn't much but it is enough.
Protože tohle je můj dům!
Tohle je můj dům!
Není to moc, ale stačí to.
(MISS HONEY and (MATILDA and the ESCAPOLOGIST)) [SLEČNA HONEY (a Matilda a Únikář)]
(Don't cry ...)
And when it's cold and bleak
(Neplakej...)
A když je chladno a mrazivo
(Please don't cry, I'm here! ... )
I feel no fear!
(Prosím neplakej, jsem tu!...)
Nemám strach!
Even in the fiercest storms!
(Please don't cry ...)
Ani během nejprudších bouří!
(Prosím neplakej!...)
I am warmed
(Let me wipe away your tears!)
by a small but stubborn fire!
Zahřívá mě
(Nech mě ti setřít slzičky!)
malý ale paličatý ohníček!
(MISS HONEY and (the ESCAPOLOGIST)) [SLEČNA HONEY (a Únikář)]
(Forgive me)
Even when outside it's freezing
(I didn't want to desert you)
I don't pay much heed.
(Odpusť mi)
I když venku mrzne
(Nechtěl jsem tě opustit)
Moc se tím nezabývám.
(I know that I hurt you)
I know that everything I need is in here.
(Vím, že jsem ti ublížil)
Vím, že vše co potřebuji, mám tady.
It isn't much but it is enough for me.
It isn't much but it is enough for me.
Není to moc, ale mě to stačí.
Není to moc, ale mě to stačí.

Text přidala Teri_24

Video přidala Teri_24

Překlad přidala Teri_24

Překlad opravila Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.