Playlisty Akce
Reklama

I'm here - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

(MATILDA - Spoken)[MATILDA (mluví)]
At night, the Escapologist's daughter cried herself to sleep, alone in her room.
The Escapologist knew nothing of the Aunt's wickedness, and his daughter never said a word, as she didn't want to add to her Father's pain.
This only encouraged the Aunt to greater cruelties, until one day she exploded!
V noci Únikářova dcera usla s pláčem, sama ve svém pokojíčku.
Její otec nevěděl nic o tom, jak je teta zlá a dcerka
nikdy nic neřekla, jelikož nechtěla přidávat otci na bolesti.
To tetu jen pobídlo k větším krutostem,
Až jednoho dne vybouchla!
(MATILDA and AUNT - Spoken) [MATILDA & TETA (mluví)]
You are a useless, filthy, nasty little creep! Jsi budižkničemu, ušmudlaná, odporná malá zrůdička!
(MATILDA - Spoken) [MATILDA (mluví)]
And she beat her, and threw her into a dank, dark, dusty cellar, locked the door and went out.
But that day the Escapologist happened to come home early, and when he heard the sound of his daughter's tears, he smashed the door open!
A zbila jí a hodila do zatuchlého, tmavého, zaprášeného sklepa, zamkla dveře a odešla.
Ale toho dne se Únikář vrátil domů dříve, a když zaslechl zvuk dceřiných slz, vykopl ty dveře!
(ESCAPOLOGIST - Sung) [ÚNIKÁŘ (zpívá)]
Don't Cry!
I am here little girl.
Please don't cry, dry your eyes
wipe away your tears little girl.
Forgive me, I didn't mean to desert you.
Don't cry little girl.
Nothing can hurt you, you've nothing to fear.
I'm here.
Neplač!
Jsem tu, holčičko.
Prosím, neplakej, osuš si očička
Utři si slzičky, holčičko moje.
Odpusť mi, nechtěl jsem tě opouštět.
Neplač, holčičko.
Nic ti nemůže ublížit, nemáš se čeho bát.
jsem tady.
(MATILDA and ESCAPOLOGIST - Spoken) [MATILDA & ÚNIKÁŘ (mluví)]
Have I been so wrapped up in my grief for my wife, that I have forgotten the one thing that mattered to us most.
I love you so much, my daughter.
I shall spend the rest of my life making it up to you.
We shall be together, forever.
Tolik jsem byl zahalený do zármutku po ztrátě mé ženy,
Že jsem zapomněl na to jediné, na čem nám nejvíc záleželo.
Tolik tě miluji, dcerunko moje.
Zbytek života ti to budu vynahrazovat.
Budeme spolu, navěky.
(MATILDA - Sung) [MATILDA (zpívá)]
Don't cry, Daddy!
I'm alright, Daddy!
Please don't cry, here, let me wipe away your tears.
Daddy, forgive me.
I didn't want to upset you.
Please Daddy, don't cry
I'll be alright, with you by my side!
I have nothing to fear!
You're here!
Neplač, tatínku!
Jsem přímo tady, tatínku!
Prosím neplakej, na, dovol mi usušit tvé slzy.
Tatínku, odpusť mi.
Nechtěla jsem tě rozrušovat.
Prosím, tatínku, neplakej
Budu v pořádku, když tě budu mít po boku!
Nemám se čeho bát!
Jsi tady!
(ESCAPOLOGIST and (MATILDA) - Sung) [MATILDA & ÚNIKÁŘ (zpívají)]
Don't Cry!
(Don't cry, Daddy!)
Neplač!
(Neplač, tatínku!)
Please don't cry, I am here little girl!
(I'm alright, Daddy!)
Prosím neplakej, jsem tady, holčičko!
(Jsem v pořádku, tatínku!)
Please don't cry!
(Please don't cry, here)
Prosím neplakej!
(Prosím neplakej, jsem tady)
Dry your eyes, let me wipe away your tears, little girl.
(Let me wipe away your tears)
Osuš si očička, dovol mi ti otřít slzičky, holčičko.
(Dovol mi ti otřít slzičky)
Forgive me!
(Daddy, forgive me!)
Odpusť mi!
(Tatínku, odpusť mi!)
I didn't mean to desert you!
(I didn't want to upset you)
Nechtěl jsem tě opustit!
(Nechtěla jsem tě rozrušit)
(Please Daddy, don't cry)
Don't cry, little girl!
(Prosím, tatínku, neplakej)
Neplač, holčičko
(I'll be alright, with you by my side)
Nothing can hurt you
(Budu v pořádku, když tě budu mít po boku)
Nic ti nemůže ublížit
(I've nothing to fear)
You've nothing to fear
(Nemám se čeho bát)
Nemáš se čeho bát
I'm here!
(You're here!)
Jsem tu!
(Jsi tu!)
(MATILDA - Spoken) [MATILDA (mluví)]
But when the little girl fell asleep, the Escapologist's thoughts turned to the Acrobat's sister.
And an almighty rage grew in his great heart!
Ale když ta holčička usnula. Únikářovy myšlenky se vrátili zpět k té akrobatické sestře.
A v jeho obrovském srdci vzplál všemocný hněv!
(MATILDA and ESCAPOLOGIST - Spoken) [MATILDA & ÚNIKÁŘ (mluví)]
This demon! This villain! This monster!
She has sullied the memory of my wife!
She has betrayed the trust of her own sister!
She has shown cruelty to the most precious reality of my marriage!
Bullying children is a game, is it?
Well lets see what this creature thinks she can do when the wrath of a grown man stands before her!
Tenhle démon! Tenhle zloduch! Tahle zrůda!
Poskvrnila památku mé ženy!
Zradila důvěru své vlastní sestry!
Otočila krutou tvář k té nejvzácnější památce mého manželství!
Šikanování děti je hra, jo?
No, uvidíme, co si tahle potvora myslí, že zmůže
Když se jí do cesty postaví vztek dospělého muže!
(MATILDA - Spoken) [MATILDA (mluví)]
But that was the last the little girl ever saw of her Father.
Because he never came home.
Ever again.
Ale to bylo naposledy, co ta malá holčička svého otce viděla.
Protože se nevrátil domů.
Už nikdy.

Text přidala monchinella

Text opravila Teri_24

Video přidala monchinella

Překlad přidala Teri_24

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Act 2

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.