Playlisty Kecárna
Reklama

So contagious - text, překlad

(so contagious, so contagious, so contagious, so contagious, so contagious, so contagious, so contagious)(tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý)
So far you can't compare,
I barely understand
Things seems so right
like we're alive
but that was just a lie
Tak daleko, že nemůžeš porovnat
Stěží rozumím
Věci se zdají být tak správně
Jako bychom byli naživu
ale to byla jen lež
I used to pray in thanks
for this safe place
now I'm dying to escape
When my mind says move
it's like my body's bound to you
Zvykl jsem se modlit při děkování
za tohle bezpečné místo
Teď chci k smrti uniknout
Když moje mysl říká pohni se,
je to jako by moje tělo bylo vázáno k tobě
Clean up yourself
because your mess is so,
so contagious
Hide your face in the crowd
and prove I was wrong
when I thought
you were something different
Očisti se
protože tvůj nepořádek je tak,
tak nakažlivý
Schovej svou tvář v davu
a dokaž mi, že jsme se mýlil
když jsem si myslel
že jsi byla něčím odlišná
Here I am for the thousandth time,
wandering in an endless circle,
captured by your dirty lies,
with no way to wash me clean
Jsem tu po tisící,
bloudící v nekonečném kruhu,
zajatý tvými špinavými lžmi,
s nemožností k mému očištění
I've had it with all these games you try and play,
your heads a mess yet,
you're so damn pretentious
Měl jsem to s všemi hrami, které jsi zkoušela a hrála,
tvoje hlava je ještě neuklizená,
jsi tak hrozně domýšlivá
The game is yours baby
take it away so let it rain
let it pour down on me
Hra je tvoje baby
odstraň ji, tak nech pršet
nech to na mě nalít
Clean up yourself
because your mess is so,
so contagious
Hide your face in the crowd
and prove I was wrong
when I thought
you were something different
Očisti se
protože tvůj nepořádek je tak,
tak nakažlivý
Schovej svou tvář v davu
a dokaž mi, že jsme se mýlil
když jsem si myslel
že jsi byla něčím odlišná
So let it rain down
and wash away all of you and me
Tak nech pršet
a umyj všechno z tebe a mě
Clean up yourself
because your mess is so,
so contagious
Očisti se
protože tvůj nepořádek je tak,
tak nakažlivý
(so contagious, so contagious, so contagious, so contagious, so contagious, so contagious, so contagious, so contagious) (tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý)
I used to pray in thanks
for this safe place
now I'm dying to escape
When my mind says move
it's like my body's bound to you
Zvykl jsem se modlit při děkování
za tohle bezpečné místo
Teď chci k smrti uniknout
Když moje mysl říká pohni se,
je to jako by moje tělo bylo vázáno k tobě
Clean up yourself
because your mess is so,
so contagious
Hide your face in the crowd
and prove I was wrong
when I thought
you were something different
Očisti se
protože tvůj nepořádek je tak,
tak nakažlivý
Schovej svou tvář v davu
a dokaž mi, že jsme se mýlil
když jsem si myslel
že jsi byla něčím odlišná
So let it rain down
and wash away all of you and me
Tak nech pršet
a umyj všechno z tebe a mě
Clean up yourself
because your mess is so,
so contagious
Očisti se
protože tvůj nepořádek je tak,
tak nakažlivý
So contagious, so contagious, so contagious
(clean up yourself because you're, so let it rain down)
So contagious
So contagious
Tak nakažlivý, tak nakažlivý, tak nakažlivý
(Očisti se, protože jsi...,
tak nech pršet)
Tak nakažlivý
Tak nakažlivý

Text přidala Teres

Překlad přidala Teres

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.