Playlisty Kecárna
Reklama

Could You Be Loved - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Could you be loved and be loved?
Could you be loved and be loved?
Můžeš být milovaný a milovat?
Můžeš být milovaný a milovat?
Dont let them fool ya,
Or even try to school ya! oh, no!
Weve got a mind of our own,
So go to hell if what youre thinking is not right!
Love would never leave us alone,
A-yin the darkness there must come out to light.
Nenechej je zesměšňovat jo,
Nebo dokonce poučovat jo! Ó!, ne!
My máme svojí hlavu,
Tak jděte do pekla jestli to, co myslíte není správné!
Láska by nás nikdy nenechala o samotě,
A nyní temnota tam musí přejít ve světlo.
Could you be loved and be loved?
Could you be loved, wo now! - and be loved?
Můžeš být milovaný a milovat?
Můžeš být milovaný, ouha! – a být milován?
(the road of life is rocky and you may stumble too,
So while you point your fingers someone else is judging you)
Love your brotherman!
(could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved?
Could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved? )
(cesta životem je skalnatá a můžeš taky zakopnout,
Tak zatímco vy na někoho ukážete někdo jiný vás odsoudí)
Milujte vašeho bratra!
(Můžeš být – můžeš být – můžeš být milovaný?
Můžeš být – můžeš být milovaný?
Můžeš být – můžeš být – můžeš být milovaný?
Můžeš být – můžeš být milovaný?)
Dont let them change ya, oh! -
Or even rearrange ya! oh, no!
Weve got a life to live.
They say: only - only -
Only the fittest of the fittest shall survive -
Stay alive! eh!
Nenechej je měnit jo, ó!! -
Nebo dokonce přemísťovat jo! Ó!, ne!
My máme život žít.
Oni říkají: jen - jen –
jen nejvhodnější nejvhodnější přežít –
Zůstaňte na živu! Eh!
Could you be loved and be loved?
Could you be loved, wo now! - and be loved?
Můžeš být milovaný a milovat?
Můžeš být milovaný, ouha ! teď – a milovat?
(you aint gonna miss your water until your well runs dry;
No matter how you treat him, the man will never be satisfied.)
Say something! (could you be - could you be - could you be loved?
Could you be - could you be loved? )
Say something! say something!
(could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
Say something! say something! (say something!)
Say something! say something! (could you be loved? )
Say something! say something! reggae, reggae!
Say something! rockers, rockers!
Say something! reggae, reggae!
Say something! rockers, rockers!
Say something! (could you be loved? )
Say something! uh!
Say something! come on!
Say something! (could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be - could you be loved? )
Say something! (could you be - could you be loved? )
(Ty nejsi připravený donést tvoji vodu až k vašim suchým břehům;
Bez ohledu jak se k němu chováte, muž nikdy nebude spokojený.)
Řekni něco! (můžeš být – můžeš být – můžeš být milovaný?
Můžeš být – můžeš být milovaný?)
Řekni něco! Řekni něco!
(můžeš být – můžeš být – můžeš být milovaný?)
Řekni něco! (můžeš být – můžeš být milovaný?)
Řekni něco! Řekni něco! (říct něco!)
Řekni něco! Řekni něco! (můžeš být milovaný?)
Řekni něco! Řekni něco! Reggae, Reggae!
Řekni něco! Rocker, rocker!
Řekni něco! Reggae, Reggae!
Řekni něco! Rocker, rocker!
Řekni něco! (můžeš být milovaný?)
Řekni něco! Uh!
Řekni něco! No tak!
Řekni něco! (můžeš být – můžeš být – můžeš být milovaný?)
Řekni něco! (můžeš být – můžeš být milovaný?)
Řekni něco! (můžeš být – můžeš být – můžeš být milovaný?)
Řekni něco! (můžeš být – můžeš být milovaný?)

Text přidala danulka

Videa přidali astonmartin, lola11

Překlad přidala sarka311

Překlad opravil Rudolf___

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Uprising

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.