Playlisty Kecárna
Reklama

Plastic Rainbow - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I have let you melt me down
Into a plastic rainbow
And I have left myself to hang
In a halloween sky
Nechala jsem tě rozpustit mě
Do plastické duhy
A já se nechala pověsit
Do halloweenského nebe
I let you tattoo a frown
Onto a face of white snow
Now I see footprints of a man
Running through my eyes
Nechala jsem tě vytetovat mračení
Do tváře bílého sněhu
Teď vidím stopy muže
Běžícího skrz mé oči
Do I despise these perfect lies
I tell myself each night and day
Go kiss by blackened heart goodbye
I'm running out of things to play
Opovrhuji těmito dokonalými lži
Říkám si každou noc a den
Jdu políbit na rozloučenou zčernalým srdcem
Utíkám od věcí hrát
Hey, see I need to forget
That I've become a plastic rainbow
And I'm melting in the sun
And I have fallen from the sky
In a million multi-coloured lies
Hej, vidíš, potřebuji zapomenout
Že jsem se stala plastickou duhou
A rozpouštím se na slunci
A spadla jsem z nebe
v milionu několikabarevných lží
I've had enough of your ideals, ideals yeah Měla jsem dost tvých ideálů
I'm gonna break her like a Barbie Doll
Push her face down in the dirt
Blue Maybelline mascara
Is running down my favourite shirt
Zlomím ji jako panenku Barbie
Zatlačit její obličej do špíny
Modrá řasenka Maybelline
Mi stéká po mé oblíbené košili
And whoever thought that messing with me
Was ever gonna hurt?
Your plastic swords, too many times
In black suspenders and her mini-skirts
A kdo by si kdy pomyslel, že zahrávání si se mnou
Bude někdy bolet?
Tvoje plastické meče, až mockrát
V černých podvazcích a její mini sukni
Do I despise these perfect lies
I tell myself each night and day
Go kiss by blackened heart goodbye
I'm running out of things to play
Opovrhuji těmito dokonalými lži
Říkám si každou noc a den
Jdu políbit na rozloučenou zčernalým srdcem
Utíkám od věcí hrát
Hey, see I need to forget
That I've become a plastic rainbow
And I'm melting in the sun
And I am falling from the sky
In a million multi-coloured lies
Hej, vidíš, potřebuji zapomenout
Že jsem se stala plastickou duhou
A rozpouštím se na slunci
A spadla jsem z nebe
v milionu několikabarevných lží
I've had enough of your ideals, ideals yeah Měla jsem dost tvých ideálů
Yeah, I became a plastic rainbow
Yeah, I fell from the sky
In a million multi-coloured lies
Your commerce helped for a while
But now all I seem to do is...
Smile
Jo, stala jsem se plastickou duhou
Jo, spadla jsem z nebe
v milionu několikabarevných lží
Tvůj obchod mi na chvíli pomohl
Ale teď se zdá, že vše co dělám je...
Úsměv
Do I smile. Usmívám se.

Text přidala PandaMonster

Video přidala Katygrassi16

Překlad přidala jenn268

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mermaid vs Sailor

Reklama

Marina (& The Diamonds) texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.