Kecárna Playlisty
Reklama

Pancake Karma - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
They fell out in to the navy night,
With smiles of stone,
Walking down roads that glittered,
With winter light and snow,
Spadli do nočního moře
S kamennými úsměvy
Jdou po cestách, které se třpytily
Zimním světlem a sněhem
Linking thin arms, they swam the sea, a soul sea,
Gleefully cackling, bitter and twisted,
Burning like golden rings,
It was the burning of the bright, young things.
Natahujíce tenké paže, přeplavali moře, moře duší
Škodolibě se chechtají, zahořklí a zvrácení
Hoří jako zlaté prsteny
Byla to záře jasných, mladých věcí
Not a penny on them, but they had expensive needs,
Flying down hot city streets, Country and the City mouse,
Found an old Dutch pancake house, ordered a plate of syrupy lies,
Nemají s sebou ani haléř, ale mají drahé potřeby
Létají po žhavých městských ulicích, myši z velkoměsta i venkova
Našli starou holandskou palačinkárnu, objednali si talíř sirupových lží
Yeah they ate them all up and licked the plate dry.
Ordered eight, left without paying,
Syrupy, syrupy lies,
Jo, všechny je snědli a vylízali talíř do čista
Objednali si jich osm, odešli bez placení
Husté, sirupové lži
Ran down the streets with pancake gods saying,
“We can see your guilty, guilty eyes.”
Tonight a pancake thief dies.
Běželi po ulici a palačinkoví bohové na ně volali:
"Vidíme ty vaše provinilé, provinilé oči"
Dneska večer zloději palačinek zemřou
Run as fast as you can, run as fast as you can,
Run as fast as you can, as fast as you can,
As fast as you can.
Běž, jak nejrychleji můžeš, běž, jak nejrychleji můžeš
Běž, jak nejrychleji může, jak nejrychleji můžeš
Jak nejrychleji můžeš
Because pancake karma is coming for you,
Pancake karma is coming for you.
Drunk kids never pay for food,
Gives the gods a foul mood,
Pancake karma is come, is coming for you.
Protože palačinková karma si jde pro tebe
Palačinková karma si jde pro tebe
Opilé děti nikdy neplatí za jídlo
A bohové pak mají špatnou náladu
Palačinková karma si jde, jde pro tebe
Sleepy when drink the magical wind(?),
Parting winds of the bright things,
Split them apart, cement on their wake,
To places where the pancake gods wait,
Ospalý, když je opilý, přišel kouzelný vítr
Rozdělující větry jasných věcí
Je rozdělily, ráno se těžce probouzeli
Na místech, kde na ně čekali palačinkoví bohové
One got lost and ended up in Leighton Stone,
Other missed the train, or lost his wallet, man bag, and his phone,
60 pounds spent on a black cab,
All the way back home, all the way back home.
Oh, all the way back home.
Jeden se ztratil a skončil na zastávce Leighton Stone
Druhý zmeškal vlak, nebo ztratil peněženku, nebo tašku a svůj telefon
60 liber vyhozených za taxíka
Cestou domů, cestou zpátky domů
Oh, po cestě zpět domů
Gods chirped, “Oh, you’re not so smug anymore.”
Karma kicked your butt real good.
And next time you try making a runner for the door,
Don’t be tight, just pay for your food.
Bohové zaštěbetali: "Ale, už nejste tak namyšlení, co?"
Karma vám pořádně nakopala zadek
A příště, až se zase pokusíte utéct ke dveřím
Nebuďte lakomí, zaplaťte za jídlo
Run as fast as you can, run as fast as you can,
Run as fast as you can, as fast as you can.
As fast as you can.
Běž, jak nejrychleji můžeš, běž, jak nejrychleji můžeš
Běž, jak nejrychleji může, jak nejrychleji můžeš
Jak nejrychleji můžeš
Because pancake karma is coming for you,
Pancake karma will always ring true,
Drunk kids never pay for food,
Gives the pancake gods a foul mood,
Pancake karma is come, is come, is coming for you.
Protože palačinková karma si jde pro tebe
Palačinková karma si jde pro tebe
Opilé děti nikdy neplatí za jídlo
A bohové pak mají špatnou náladu
Palačinková karma si jde, jde pro tebe

Text přidala VickB

Video přidala VickB

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Give Me The Money

Reklama

Marina (& The Diamonds) texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.