Playlisty Kecárna
Reklama

Immortal - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I wanna be immortal
Like a god in the sky
I wanna be a silk flower
Like I’m never gonna die
I wanna live forever
Forever in your heart
And we’ll always be together
From the end to the start
Chci být nesmrtelná
Jako Bůh na nebesích
Chci být hedvábná květina
Jako bych nikdy neměla zemřít
Chci žít navždy
Navždy ve tvém srdci
A navždy budeme spolu
Od konce k začátku
That’s what we do it for
To reserve a place
It’s just another part of the human race
That’s what we do it for
To reserve a space
In history it’s just
Part of the human race
Race, race, race, race
To je proč to děláme
Abychom si zajistili místo
Je to jen další součást lidské rasy
To je proč to děláme
Abychom si zajistili prostor
V historii je to jen
Součást lidské rasy
Rasy, rasy, rasy, rasy
I’m forever chasing after time
But everybody dies, dies
If I could buy forever at a price
I would buy it twice, twice
But if the earth ends in fire
And the seas are frozen in time
There’ll be just one survivor
The memory that I was yours and you were mine
Everybody dies
Chasing after time
Navěky honím čas
Ale každý zemře, zemře
Kdybych mohla koupit navždy v ceně
Koupila bych to dvakrát, dvakrát
Ale pokud Země skončí v ohni
A moře zamrznou v čase
Zůstane jen jeden přeživší
Vzpomínka, že já byla tvoje a ty jsi byl můj
Každý zemře
Honí se za časem
When you love somebody
They’ll always leave too soon
But a memory, a memory
Can make a flower bloom
We wanna be remembered
Don’t wanna live in vein
But nothing lasts forever
This world is in a losing game
Když někoho miluješ
Vždy odejdou příliš brzy
Ale vzpomínka, vzpomínka
Může nechat květinu rozkvést
Chceme být zapamatováni
Nechceme žít v marnosti
Ale nic netrvá věčně
Tenhle svět je v prohrané hře
I wanna mean something to somebody else
Feel a significance in the real world
It’s not enough to live out a lucky life
Chci něco pro někoho znamenat
Cítit význam v opravdovém světě
Nestačí užívat si šťastný život
I’m forever chasing after time
But everybody dies, dies
If I could buy forever at a price
I would buy it twice, twice
But if the earth ends in fire
And the seas are frozen in time
There’ll be just one survivor
The memory that I was yours and you were mine
Everybody dies
Chasing after time
Navěky honím čas
Ale každý zemře, zemře
Kdybych mohla koupit navždy v ceně
Koupila bych to dvakrát, dvakrát
Ale pokud Země skončí v ohni
A moře zamrznou v čase
Zůstane jen jeden přeživší
Vzpomínka, že já byla tvoje a ty jsi byl můj
Každý zemře
Honí se za časem
No, I don't wanna be afraid, afraid to die
I just wanna be able to say that I have lived my life
Oh, all these things that humans do
To leave behind a little proof
But the only thing that doesn't die is love
Ne, nechci se bát zemřít,bát se zemřít
Chci být jen schopná říct, že jsem žila svůj život
Oh, všechny tyhle věci, které lidé dělají
Aby za sebou zanechali malý důkaz
Ale jediná věc která nezemře je láska
I’m forever chasing after time
But everybody dies, dies
If I could buy forever at a price
I would buy it twice, twice
But if the earth ends in fire
And the seas are frozen in time
There’ll be just one survivor
The memories of our life time
Everybody dies
Chasing after time
Navěky honím čas
Ale každý zemře, zemře
Kdybych mohla koupit navždy v ceně
Koupila bych to dvakrát, dvakrát
Ale pokud Země skončí v ohni
A moře zamrznou v čase
Zůstane jen jeden přeživší
Vzpomínky našeho života
Každý zemře
Honí se za časem
So keep me alive
So keep me alive
So keep me alive
Tak mě udržuj naživu
Tak mě udržuj naživu
Tak mě udržuj naživu

Text přidal Simy326

Text opravil Simy326

Videa přidali TkanicQa, Andiseq

Překlad přidala TkanicQa

Překlad opravil Simy326

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Froot

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.