Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
American queen is the American dream
American queen is the American dream
Americká královna je americkým snem
Americká královna je americkým snem
She is a Polish girl in America
Tall, tanned, hot, blond, called Anya
I asked her
"Why would you wanna be a Hollywood wife?"
"Because I don't wanna end up living
In a dive on Vine, a dive on Vine."
Ona je polská holka v Americe
Vysoká, opálená, sexy blondýna Anya
Zeptala jsem se jí
"Proč bys chtěla být Hollywoodskou manželkou?"
"Protože nechci zůstat
Na ocet, na ocet."
You'd do anything for a dime
You're looking for the golden lie.
Udělala bys všechno pro deseticent
Hledáš zlatou lež
Air hostesses doing gossip magazine
Crosswords on a flight to JFK
Thirty nine years old
With a mile high sheen
Trying to stimulate a mind
That is slowly starting to decay
Letuška dělá bulvární magazín
Křižovatka v letu na letiště JFK
Tři a devadesáti letá
S míli dlouhým leskem
Snažící se povzbudit mysl
Že pomalu začíná chátrat
I itch my skin, I jump up and say
"Lady, I know why your thoughts turn grey."
Poškrábu si kůži, skočím a řeknu
"Paní, vím, proč vám myšlenky šediví."
Hollywood infected your brain
You wanted kissing in the rain, oh, oh
Living in a movie scene
Puking American dreams, oh, oh
I'm obsessed with the mess that's America
I'm obsessed with the mess that's America
Hollywood nakazil tvůj mozek
Chtěla jsi líbání v dešti, oh, oh.
Žít ve filmové scéně
Zvracím Americké sny, oh, oh
Jsem posednuta zmatkem, kterým je Amerika
Jsem posednuta zmatkem, kterým je Amerika
A fat security making place for me
Soon as I touch down in old L.A.
He said, "Oh, my god, you look just like Shakira.
No, no, you're Catherine Zeta."
"Actually, my name's Marina."
Tlustý sekuriťák pro mě dělá místo
Hned, jak jsem přistála ve starém L.A.
Řekl "Oh, můj Bože, vypadáš úplně jako Shakira.
Ne, ne, ty jsi Catherina Zeta."
"Vlastně, moje jméno je Marina."
Your mind is just like mine
All filled up with things benign
You're looking for the golden lie
Tvoje mysl je úplně jako má
Všechno naplněné pozitivními věcmi
Hledáš zlatou lež
Hollywood infected your brain.
You wanted kissing in the rain, oh, oh.
I've been living in a movie scene
Puking American dreams, oh, oh
I'm obsessed with the mess that's America
I'm obsessed with the mess that's America
Hollywood nakazil tvůj mozek.
Chtěla si líbání v dešti, oh, oh.
Žila jsem ve filmové scéně
Zvracím Americké sny, oh, oh
Jsem posednuta zmatkem, kterým je Amerika
Jsem posednuta zmatkem, kterým je Amerika
American dream is the American queen
American queen is the American dream
Is the American dream
Americký sen je Americká královna
Americká královna je Americká sen
Je Americký sen
Hollywood infected your brain.
You wanted kissing in the rain, oh, oh.
I've been living in a movie scene
Puking American dreams, oh, oh
Hollywood nakazil tvůj mozek.
Chtěla jsi líbání v dešti, oh, oh.
Žila jsem ve filmové scéně
Zvracící americké sny, oh, oh.
Hollywood infected your brain.
You wanted kissing in the rain, oh, oh.
I've been living in a movie scene
Puking American dreams, oh, oh.
I'm obsessed with the mess that's America
I'm obsessed with the mess that's America
Hollywood nakazil tvůj mozek.
Chtěla jsi líbání v dešti, oh, oh.
Žila jsem ve filmové scéně,
zvracející americké sny, oh, oh.
Jsem posednuta zmatkem, kterým je Amerika.
Jsem posednuta zmatkem, kterým je Amerika.

Text přidala michushka

Text opravila Andiseq

Video přidala michushka

Překlad přidala petushA

Překlad opravila Andiseq

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Family Jewels

Reklama

Marina (& The Diamonds) texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.