Playlisty Kecárna
Reklama

Forget - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Sometimes I think I'm not that strong
But there's a force that carries me on
Sick of my small heart, made of steel
Sick of those wounds that never heal
Někdy si myslím, že nejsem tak silná
Ale je tu síla, která mě nese
Nemocná z mého malého srdce, vyrobeného z oceli
Nemocná z těch ran, které se nikdy nezahojí
'Cause I have lived my life in debt
I've spent my days in deep regret
Yeah, I've been living in the red
Oh, 'cause I can't forgive and I can't forget
Forget
Protože jsem žila svůj život v dluhu
Strávila jsem své dny v hluboké lítosti
Jo, žila jsem v červené
Oh, protože nemohu odpustit a nemohu zapomenout
Zapomenout
Forget, forget, forget
Ain't no time to regret
Yeah, it's time to forget
Zapomenout, zapomenout, zapomenout
Není žádný čas litovat
Jo, je čas zapomenout
Ever since I can remember
Life was like a tipping scale
Like an abacus I played with
Counting every win and fail
Od té doby si pamatuji
Že život byl jako nahnuté váhy
Jako počítadlo, se kterým jsem si hrál
Počítání každé výhry a prohry
'Cause I have lived my life in debt
I've spent my days in deep regret
Yeah, I've been living in the red
But I wanna forgive and forget
Protože jsem žila svůj život dluhu
Strávila jsem své dny v hluboké lítosti
Jo, žila jsem v červené
Ale chci odpustit a zapomenout
Forget, forget, forget
Ain't no time for regret
Yeah, it's time
Zapomenout, zapomenout, zapomenout
Není žádný čas litovat
Jo, je čas
To be letting go
Oh baby, you know
What I'm talking about
Got nothing to lose and nothing to prove
Oh baby, I'm bowing out
I'm bowing out
To nechat jít
Oh, baby ty víš
O čem mluvím
Nemám co ztratit ani co dokazovat
Oh baby, skláním se
Skláním se
Yeah, I've been dancing with the devil
I love that he pretends to care
If I'll ever get to heaven
When a million dollars gets you there
Oh, all the time that I have wasted
Chasing rabbits down a hole
When I was born to be the tortoise
I was born to walk alone
Jo, tancovala jsem s ďáblem
Miluju to, jak předstírá péči
Jestli se někdy dostanu do nebe
Pokud vás sem dostane milion dolarů
Oh, všechen čas jsem plýtvala
Pronásledováním králíků dolů do nor
Když jsem byla narozena k tomu být želvou
Byla jsem narozena kráčet sama
Forget about it
Forget about it
Forget about it
Zapomeň na to
Zapomeň na to
Zapomeň na to
Forget, forget, forget
Ain't no time to regret
Zapomenout, zapomenout, zapomenout
Není žádný čas litovat
I'm gonna leave the past behind
I've had enough, I'm breaking free
No pressing stop, erase, rewind
That chain of thought that followed me
Nechávám minulost za sebou
Mám dost, jsem volná
Ne stisknutím tlačítka stop, vymazat, přetočit
Tento řetěz myšlenek, který mě následoval
I've put my money where my mouth is
For the first time in my life
I've made mistakes, but I believe that
Everything was worth the fight
Dala jsem svoje peníze tam, kde jsou má ústa
Poprvé ve svém životě
Chybovala jsem, ale věřím, že
Všechno stálo za ten boj
'Cause in the end, the road is long
But only 'cause it makes you strong
It's filled with peaks and twists and turns
Sometimes you have to learn to forget about it
Protože nakonci je cesta dlouhá
Ale jen protože tě to udělá silným
Je plná vrcholů, zvratů a zatáček
Někdy se musíš naučit zapomenout

Text přidal Aleks

Text opravil orpine

Videa přidali stfilomena, Andiseq

Překlad přidala Hana-Marina

Překlad opravil orpine

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Froot

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.