Playlisty Akce
Reklama

Slay The Nazarene - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It was predicted that with every tool
That the romans brought pain to you thy fool
People to your god should be lead
While our warriors lost and scattered fled
You should be the king on earth
Bastard son virgin birth
Bylo předpovídáno, že každým nástrojem
že Římaní ti přinesou bolest, váš hlupák
Lidstvo by mělo být vedeno k tvému Bohu
Zatímco naši válečníci ztraceni a roztroušeni utekli
Měl bys být králem na Zemi
Z panny vzešlý bastarde
Slay the Nazarene - In christian eyes supreme
You will die
Zabte Nazarijce - v křesťanských očích všemocný
Zemřeš
Slay the Nazarene - Your might is just dream
You shall die
Zabte Nazarijce - Tvá moc je pouhým snem
Zemřeš
Slay the Nazarene - Tortured you will scream
You must die
Zabte Nazarijce - Mučen budeš řvát
Musíš zemřít
Slay the Nazarene - Slay the Nazarene
Die Die
Zabte Nazarijce - Zabte Nazarijce
Zemři, zemři!
On your command man should do what god wilth
Glorification of holy christian slime and filth
Your vision of your crusaders bravery
That turned the wicked out of their slavery
You should be the king of kings
But now feel the embrace of Lucifers wings
Na tvůj povel by měli lidé dělat co Bůh chce
Velebení svatého křesťanského slizu a hnusu
Tvá vize statečnosti křižáků
ze kterých si udělal zlomyslné otroky
Měl bys být králem králu
Ale teď pociť objetí Luciferových křídel
Slay the son of god - Drown him in his own blood
Meet your death
Zabte božího syna - utopte ho v jeho vlastní krvi
potkej svou smrt
Slay the son of god - This is your sinners flood
We praise your death
Zabte božího syna - tohle je záplava hříšníků
Chválíme tvou smrt
Slay the son of god - Scum of inferior blood
Hail your death
Zabte božího syna - splodinu podřadné krve
Sláva tvé smrti
Slay the son of god - Slay the son of god
Death death death
Zabte božího syna - Zabte božího syna
smrt, smrt, smrt!
Now glance upon your teachings
In the pits of lost realities
Teď hleď na svoje učení
v propastech ztracených realit
Behold the righteous ones
Before Satan at their knees
Pohleďte na spravedlivé
klečící před Satanem
Slay the scum of the earth - Whoreson of infidel birth
You are dead
Zabte zplodinu Země - zkurvysyna pochybného zrození
Jsi mrtvý!
Zabte zplodinu Země - tvůj kříž je bezcenný
tvé učení je mrtvé
Slay the scum of the earth - Your cross is nothing worth
Your teachings are dead
Zabte zplodinu Země - roztrhán se sadistickou touhou
Tvůj Bůh je mrtev!
Slay the scum of the earth - Teared with sadistic urge
Your god is dead
Zabte zplodinu Země - Zabte zplodinu Země
Mrtvý, mrtvý, mrtvý!
Slay the scum of the earth - Slay the scum of the earth
Dead dead dead
Ponížen jako nikdo jiný
Hledej trpělivost na slabé hrudi tvého otce
I.N.R.I (lesus Nazarenus Rex ludaeorum - Ježíš Nazaretský, král židovský)
Ukřižován zemřeš
Posmíváme se pliveme
na vaši slabou krysu
Humiliated as no other
Seek patience at the weak chest of your father
I.N.R.I.
Crucified you you shall die
Mocked and spitted at
Your feeble rat
Zabte Nazarijce - v křesťanských očích všemocný
Zemřeš
Slay the Nazarene - In christian eyes supreme
You will die
Zabte Nazarijce - Tvá moc je pouhým snem
Zemřeš
Slay the Nazarene - Your might is just dream
You shall die
Zabte Nazarijce - Mučen budeš řvát
Musíš zemřít
Slay the Nazarene - Tortured you will scream
You must die
Zabte Nazarijce - Zabte Nazarijce
Zemři, zemři!
Slay the Nazarene - Slay the Nazarene
Die die die
ZABTE NAZARIJCE!
SLAY THE NAZARENE

Text přidala Raduwa

Video přidal atblatex

Překlad přidal BlackCrow

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Warschau

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.