Playlisty Akce
Reklama

Panzer Division Marduk - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Black, fearsome, grim and mighty
Panzer division Marduk rolls over enemy land
Striking hard and fast against your lines
We blow your fortress into sand
Černá, strachnahánějící, ponurá a mocná
Tanková divize Marduk válcuje nepřátelský kraj
Tvrdě a rychle napadající vaše linie
Proměníme vaši pevnost v prach
The victory is Satan's but the battle is ours
We avenge you for centuries of rape, murder and theft
Behold the power of our killing machine
There'll be nothing but dust when the vultures have left
Vítězství je Satana, ale bitva je naše
Pomstíme se vám za staletí znásilňování, vražd a krádeží
Pohleďte na sílu našeho vražedného stroje
Nezbyde nic než prach až odlétnou supi
Forged in the essence of the unholy flames
By the first angel once fallen from the skies
The war hounds of hell can't be stopped on our march
To extinguish the goodness and lies
Ukována v esenci nesvatých plamenů
prvním andělem padlým z nebes
Váleční psi pekla nemohou být zastaveni na našem pochodu
aby zhasli dobrotu a lži
Panzer division Marduk continues its triumphant crusade
Against christianity and your worthless humanity
Tanková divize Marduk porkačuje ve svém triumfálním tažení
proti křesťanství a bezcennému lidstvu

Text přidala Raduwa

Text opravila Raduwa

Video přidal atblatex

Překlad přidal BlackCrow

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Warschau

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.