Playlisty Akce
Reklama

Baptism by fire - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Baptism by fire
Feel the wrath of Satan's relenless flames
Ungodly desires
When god is lost and on his planet hellfire reigns
Křest ohněm
Pociť hněv Satanových neúsprosných plamenů
Bezbožné touhy
Když Bůh je ztracen a na jeho planetě vládne pekelný oheň
War master makes his call
As death descending out of clear blue sky
A hailstorm of bombs fall
In the blazing pandemonium your holy powers will die
Death from above - The hellfire will soon be unleashed
Death rips the sky - Domination gives praise to the beast
Pán války volá
Smrt sestupuje z modrého nebe
Bomby padají
Ve spalující vřavě vaše svaté síly zemřou
Smrt z nebes - pekelný oheň bude brzy rozpoután
Smrt trhá nebe - nadvláda davá chválu bestii
Baptism by fire Křest ohněm
Fatal omens in the sky
Our soldiers burn away your holy lies
Retaliation of the fallen from up high
In the firestorm you choke on your feeble cries
Smrtelné znamení na nebi
Naši vojáci spálí vaše svaté lži
odplata padlého z výšin
V ohnivé bouři se dusíte vašim chabým brekem
Baptism by fire
A divine punishment for those who go to war
Against those who defied the line
And scaled the christian fate forevermore

Křest ohněm
Svatý trest těm, kdo jdou do války
proti těm, kdo brání linii
a zpečetí osud křesťanů navěky
Death from above - Explosions is tearing your soul
Death rips the sky - The bombing is reaching its goal
Smrt z nebes - exploze trhají tvou duši
Smrt trhá nebe - bombardování dosahuje svého cíle
Baptism by fire Křest ohněm
Hear the bombs falling
The devil is calling
The godly creation
In obliteration
On your final hour
Experience the power
Of retaliation
Death and domination
Poslouchej padající bomby
Ďábel volá
božská bytost
vymýcena
Při tvé konečné hodině
Okus sílu
odplaty
Smrt a nadvláda
I dominate
Your destined fate
All life will soon be gone
Still the flames linger on
See death's shadow in my eyes
High priest of his sacrifice
Through the inferno that burns in the night
Baptism by fire show you our might
Já vládnu
tvému zpečetěnému osudu
Všechen život brzy zmizí
Plameny stále přetvrávají
Pohleď na stín smrti v mých očích
Velekněz jeho oběti
Skrz v noci hořící peklo
Křest ohněm ti ukáže naší moc
Death from above - Death or glory there is no way back
Death rips the sky - Attack, attack, attack!
Smrt z nebes - smrt nebo sláva, není cesty zpět
Smrt trhá nebe . Útok, útok, útok!
Baptism by fire
Křest ohněm

Text přidala Raduwa

Video přidal SmushrCZ

Překlad přidal BlackCrow

Překlad opravil BlackCrow

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Blackcrowned

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.