Playlisty Kecárna
Reklama

You Can Come To Me - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

[Ally:]
When you're on your own
Drowning alone
And you need a rope
That can pull you in
Someone will throw it
[Ally:]
Když jsi na vlastní pěst
Topíš se sám
A potřebuješ lano
Kterým se můžeš přitáhnout
Někdo ti ho hodí
[Austin:]
And when you're afraid
That you're gonna break
And you need a way
To feel strong again
Someone will know it
[Austin:]
A když se bojíš
Že to musíš přerušit
A potřebuješ způsob
Jak se znovu cítit silný
Někdo bude vědět jak
[Austin & Ally:]
And even when it hurts the most
Try to have a little hope
That someone's gonna be there when you don't
When you don't
[Austin & Ally:]
A i když to bolí nejvíc
Snaž se mít malou naději
Protože někdo tam musí být, když ty ne
Když ty ne
If you wanna cry, I'll be your shoulder
If you wanna laugh, I'll be your smile
If you wanna fly, I will be your sky
Anything you need that's what I'll be
You can come to me
Jestli chceš brečet, já budu tvé rameno
Jestli se chceš smát, budu tvůj úsměv
Jestli chceš letět, budu tvé nebe
Cokoliv potřebuješ, to budu já
Můžeš přijít ke mně
[Ally:]
You struggle inside
Losing your mind
Fighting and trying to be yourself
When somebody lets you
[Ally:]
Uvnitř se snažíš
Zapomenout
Bojuješ a zkoušíš být sám sebou
Když tě někdo nechá
[Austin & Ally:]
Out in the cold
But no where to go
Feeling like no one could understand
Then somebody gets you
[Austin & Ally:]
Venku v zimě
Ale není kam jít
Cítíš se jako, že ti nikdo nerozumí
Potom tě ale někdo pochopí
So take a breath and let it go
And try to have a little hope
'Cause someone's gonna be there when you don't
When you don't
Tak se nadechni a jdi na to
A snaž se mít alespoň malou naději
Protože někdo tam musí být, i když to nechceš
Když to nechceš
If you wanna cry, I'll be your shoulder
If you wanna laugh, I'll be your smile
If you wanna fly, I will be your sky
Anything you need that's what I'll be
You can come to me
Jestli chceš brečet, já budu tvé rameno
Jestli se chceš smát, budu tvůj úsměv
Jestli chceš letět, budu tvé nebe
Cokoliv potřebuješ, to budu já
Můžeš přijít ke mně
[Ally:]
Like a chain that never breaks
Like a truth that never bends
Like a glue that takes a broken heart and puts it back
again
It's the feeling that you get
It's the moment that you know
That no matter what the future holds
You'll never be alone
[Ally:]
Jako řetěz, který se nikdy nepřetrhne
Jako pravda, která se nikdy neskloní
Jako lepidlo, které slepí puklé srdce a dá ho zpátky do pořádku
To je ten pocit, který máš
To je ta chvíle, kterou znáš
Je jedno, co přinese budoucnost
Ty nikdy nebudeš sám
[Austin & Ally:]
If you wanna cry, I'll be your shoulder
If you wanna laugh, I'll be your smile
If you wanna fly, I will be your sky
Anything you need that's what I'll be
If you wanna climb, I'll be your ladder
If you wanna run, I'll be your road
If you want a friend, doesn't matter when
Anything you need that's what I'll be
You can come to me
[Austin & Ally:]
Jestli chceš brečet, já budu tvé rameno
Jestli se chceš smát, budu tvůj úsměv
Jestli chceš letět, budu tvé nebe
Cokoliv potřebuješ, to budu já
Jestli chceš šplhat, budu tvůj žebřík
Jestli chceš běžet, budu tvá cesta
Jestli chceš přítele a je jedno kdy
Cokoliv potřebuješ, to budu já
Můžeš přijít ke mně
[Ally:]
You can come to me
Yeah
[Ally:]
Můžeš přijít ke mně
Jééé

Text přidal Moonblade

Text opravila Klarushka12

Video přidala Klarushka12

Překlad přidala Klarushka12

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Disney Channel: Play It Loud

Reklama

Laura Marano texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.