Playlisty Kecárna
Reklama

The Gods Made Heavy Metal - text, překlad

playlist Playlist
In the beginning there was silence
And darkness all across the earth
Then came the wind and a hole in the sky
Thunder and lightning came crashing down
Hit the earth and split the ground
Fire burned high in the sky
Na začátku bylo ticho a tma
Po celé Zemi
Pak přišel vítr a díra v nebi
Hrom a blesk se přiřítily dolů
Zasáhli Zem a roztrhli jí
Oheň zahořel vysoko do nebe
From down below fire melted the stone
The ground shook and started to pound
A z dola oheň roztavil kámen
Země se roztřásla a začala tlouct
The Gods made heavy metal and they saw that it was good
They said to play it louder than hell, we promised that we would
When losers say it's over with, you know that it's a lie
The Gods made heavy metal and it's never gonna die
Bohové stvořili Heavy Metal a viděli že byl dobrý
Řekli hrát ho hlasitěji než Peklo
My přísahali že to budem dělat
Když lůza říká že je s ním konec víš že je to lež
Bohové stvořili Heavy Metal a ten nikdy nezemře
We are the true believers
It's our turn to show the world
In the fire of heavy metal we were burned
It's more than our religion
It's the only way to live
But the enemies of metal we can't forgive
My jsme ti praví věřící
Je na nás abysme ukázali světu
Že jsme byly popáleni v plamenech Heavy Metalu
Je to víc než naše náboženství je to jediný způsob jak žít
Ale nepřátelům Metalu nemůžeme odpustit
'Cause we believe in the power and the might
And the Gods who made metal are with us tonight
Protože my věříme v tu sílu a moc
A bohové kteří stvořili Metal jsou dnes večer s námi
The Gods made heavy metal and they saw that it was good
They said to play it louder than hell, we promised that we would
When losers say it's over with, you know that it's a lie
The Gods made heavy metal and it's never gonna die
Bohové stvořili Heavy Metal...
We believe in the power and the might
And the Gods who made metal are with us tonight
Věříme v tu sílu a moc
A bohové kteří stvořili Metal jsou dnes večer s námi
We're here tonight for heavy metal
Are you ready in the hall
They have chosen us and we have heard the call
Gonna tear the roof off with our sound
Crack the walls and shake the ground
Fight tonight for metal one and all
Dnes jsme tu pro Heavy Metal, jste Vy v hale připraveni?
Oni si nás vybrali a my jsme slyšeli jejich volání
Roztrháme střechu naším zvukem
'Cause we believe in the power and the might
And the Gods who made metal are with us tonight
Zboříme zdi a zatřesem zemí
Bojujte dnes pro Metal všichni do jednoho
The Gods made heavy metal and they saw that it was good
They said to play it louder than hell, we promised that we would
When losers say it's over with, you know that it's a lie
The Gods made heavy metal and it's never gonna die
Protože my věříme v tu sílu a moc
A bohové kteří stvořili Metal jsou dnes večer s námi
The Gods made heavy metal and they saw that it was good
They said to play it louder than hell, we promised that we would
When losers say it's over with, you know that it's a lie
The Gods made heavy metal and it's never gonna die
Bohové stvořili Heavy Metal...
The Gods made heavy metal and they saw that it was good
They said to play it louder than hell, we promised that we would
When losers say it's over with, you know that it's a lie
The Gods made heavy metal and it's never gonna, never gonna die
Never gonna die

Text přidala Raduwa

Text opravil CzechMan

Videa přidal roman59

Překlad přidala Raduwa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Hell On Wheels

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.