Playlisty Kecárna
Reklama

This Forsaken Land - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This forgotten land
Is consuming all but one
And that is you my son
So please just take our hand
Tato zapomenutá země
Pohlcuje vše až na jednoho
A tím jsi ty, můj synu
Tak prosím, vezmi nás za ruku
Have no fear for we are here
To shine the light
To break up any fight
Contained with you inside
Must begin to steer clear
Neboj se toho, čím tu jsme
Rozzářit světlo
Rozbít jakýkoliv boj
S tebou uvnitř
Musíš se začít vyhýbat
Train through for seven years
Progress you must revere
If you fail to meet their trust
Pushed back from the front
Vlak během sedmi let
Pokrok který musíš ctít
Pokud selžeš při setkání s jejich důvěrou
Budeš zatlačen zpátky na frontu
These things you must learn on your own
Before you take the throne
As the title of the King
Tyhle věci se musíš naučit sám
Než zaujmeš místo na trůně
Jak král
This Forsaken Land
Consuming all but one
Blood spilt for our defenses
Tears grow thick from pain, as it drenches
Sweat poured to rebuild these trenches
Tato opuštěná země
Pohlcuje vše až na jednoho
Krev se vylévá na naší obranu
Slzy tuhnou bolestí, když je promáčí
Pot litý k přebudování těchto zákopů
This compromised land
Is consuming all but one
And that is you my son
Entitled to this elite brand
Tato zapomenutá země
Pohlcuje vše až na jednoho
A tím jsi ty, můj synu
Nárokován touto elitní značkou
Trained now these fourteen years
Progress you have revered
Now depart from you we must
This stone edifice we entrust
Trénován těch čtrnáct let
Musel jsi ctít pokrok
Teď se od tě musíme odloučit
Téhle kamenné budově důvěřujeme
You have learned these things on your own
Shall you take the throne
As the title of the King
Musel ses tyhle věci naučit sám
Zaujmeš trůn
Jako král?
¨
Tato opuštěná země
Pohlcuje vše až na jednoho
Krev se vylévá na naší obranu
Slzy tuhnou bolestí, když je promáčí
Pot litý k přebudování těchto zákopů
This Forsaken Land
Consuming all but one
Blood spilt for our defenses
Tears grow thick from pain, as it drenches
Sweat poured to rebuild these trenches

Teď tě musíme nechat na tomto místě
Nekonečné milosti
Sbohem náš nejdražší synu
Dědici jednoho
We must now leave you with this place
Of never ending grace
Goodbye our dearest son
The inheritor of one
Tohle majestátní místo nejvyššího velení
Největší věž ovládaná první rukou
Odvaž se, od nynějška tuto cestu udržíme
Mizíme všichni ale ne z této opuštěné země
This majestic place of high command
The grandest tower controlled firsthand
Venture off, hence this path we'll withstand
Disappearing all but from This Forsaken Land

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dominicide

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.