Playlisty Kecárna
Reklama

Liandri's Proposal - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Four score 11 years past earths 23rd century
A mining establishment has brought the tournaments into the mainstream
With consensual murder no longer a crime
With a release for angst a matter of time
A justification that need not debate
Čtyři skóre, 11 let od 23. století země
Těžební zařízení přineslo turnaje do hlavního proudu
S konsensuální vraždou už nešlo o zločin
Uvolnění pro úzkost je otázkou času
Ospravedlnění, o kterých se nemusí debatovat
Release this rage within our veins
Petition us to be the deadliest beings in the universe
Uvolni ten vztek v našich žilách
Žádej po nás, ať jsme nejsmrtelnějšími bytostmi ve vesmíru
A solution has come
We have been waiting for
A contest to preserve violence for the frantic hordes
Welcome the future we have been longing towards
Řešení se našlo
Čekali jsme na
Soutěž o zachování násilí pro zběsilé hordy
Přivítej budoucnost, po které jsme dlouho toužili
Bloody exhibitions
With their popularity, grows their brutality
The public deathmatch, a most rewarding entity
Krvavá přehlídka
S jejich popularitou roste jejich brutalita
Veřejný deathmatch, nejcennější entita
All the galaxy is our stage
Come of age a violent campaign
At long last, a proposal has come
To release this rage within our veins
Celá galaxie je naším jevištěm
Příchod věku násilné kampaně
Nakonec přišel návrh
Uvolnit ten vztek v našich žilách
A solution has come
We have been waiting for
A contest to preserve violence for the frantic hordes
Welcome the future we have been longing towards
Řešení se našlo
Čekali jsme na
Soutěž o zachování násilí pro zběsilé hordy
Přivítej budoucnost, po které jsme dlouho toužili
A proposal has come
Set in motion what we've been waiting for
A contest to preserve violence for the frantic hordes
This is the future we have been longing towards
Našel se návrh
Rozpohybuj to, nač jsme čekali
Soutěž o zachování násilí pro zběsilé hordy
Tohle je budoucnost, po které jsme toužili
A solution has come Našlo se řešení

Text přidal Kortan

Video přidal Kortan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Rustatorium

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.