Playlisty Kecárna
Reklama

Beaver Ruin - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

It must be some kind of art to do anything for ten straight years
And not become a master
Ten straight years, and not get any better
Musí to být nějaký typ umění, neudělat nic během desti let
A nestát se pánem
Deset dlouhých let a nic se nelepší
This war I rage is perfect and right
Blitzkrieg through the night
This darkness will devour your light
Tahle válka, kterou vedu, je dokonalá a správná
Blitzkrieg za noci
Tahle temnota pohltí světlo
I move with the power and strength of a thousand
My path of destruction, a natural reduction of filth
A man is only worth his word
So any value you once had had now expired
Kráčím s mocí a silou tisíců
Má ničivá cesta, přirozené špinění špíny
Člověk má cenu jen ve svém světě
Takže jakákoliv tvá hodnota už není
Now it's war
You've crossed the line that you have drawn
Now it's war
My sword will hold you to your word
And release you from this world with honor
Teď je to válka
Přešel jsi hranici, kterou jsi namaloval
Teď je to válka
Můj meč se bude držet tvého slova
A uvolní tě se ctí z tohoto světa
I'll turn your thumbscrews down
For the sins from your guts
And give you the means to an end
Which you truly deserve
Otočím tvými šrouby
Pro hříchy z tvých vnitřností
A dám ti význam konce
Které si vážně zasloužíš
It's much too late
You are the target in my sight
I must admit it feels so right
My will and vision, beautiful and bright
Je moc pozdě
Jsi v mých očích terčem
Musím přiznat, že mi to přijde správné
Má vůle a vize, krásná a jasná
Now it's war
You've crossed the line that you have drawn
Now it's war
My sword will hold you to your word
And release you from this world with honor
Teď je to válka
Přešel jsi hranici, kterou jsi namaloval
Teď je to válka
Můj meč se bude držet tvého slova
A uvolní tě se ctí z tohoto světa
Own, reap what you have sown Vlastní, sklízej to, co jsi zasel

Text přidal Kortan

Text opravil DevilDan

Video přidal Kortan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Welcoming Judgement

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.