Playlisty Kecárna
Reklama

The Wildfire - text, překlad

playlist Playlist
Well there's something in the way
She said I hate you 'cause you breathe
It's not the first time that i heard it
But this one is out of reach
I got my mind set on destruction
And if it will strike me hard
Will you remember me
Tak je tam něco v cestě
Řekla, že tě nenávidím 'způsobit vám dýchat
Není to poprvé, co jsem slyšel, že
Ale tohle je mimo dosah
Já mám na mysli soubor ničení
A jestli to bude stávka mi těžko
Budete zapamatovat
Oh it's in the way you set your life
On your alarm and hit the snoozer
You waste your life expectancy
You throw away your hopes and dreams
The night will never end, it'll stay forever
Well the dark will eat you up inside
Ach je to ve způsobu, jakým jste nastavili váš život
Na vaše buzení a stiskněte snoozer v
Ty odpadu vaše průměrná délka života
Ty zahodit svoje naděje a sny
Noc nikdy konce, je vám zůstat navždy
No tmě bude jíst vás dovnitř
So I smile and shed a tear
And said when will you go away
She said who cares you`re not
Entitled to ask those things today
Don't let the salt get in your eye
Don't let the ghost get in your heart
There were sweet memories
In the corner of my mind
They were telling me to throw up
All the things that I want to hide that
Takže jsem úsměv a uronit slzu
A řekl, když se jdete pryč
Řekla, že koho to zajímá vás "Nejsme
Oprávněni požádat ty věci dnes
Nenechejte sůl dostat do oka
Nenechejte si duch ve tvém srdci
Bylo milé vzpomínky
V koutku mé mysli
Byli říkal mi zvracet
Všechny věci, které chci skrýt že
We're having fun in the daytime
We'll chase the stars in the nighttime
And we'll take the sun in the morning
We just don't care if they see us fall
If it was true
Jsme baví v denních
Budeme pronásledovat hvězdy v noci
A my se v neděli v dopoledních hodinách
My to prostě udělat nejde, pokud nás uvidí pád
Kdyby to byla pravda
Well today I bought the paper by myself
And cried 'cause everyone was happy
And on the streets well they where dancing
To some kind of Puerto Rican music
That we would hate
But we would just move along to
Tak dnes jsem koupil papír sám
A volal 'příčiny každý byl šťastný
A na ulicích, kde jsou dobře tančí
Chcete-li nějaký Puerto Říčan hudba
To bychom nesnáším
Ale my se jen přesunout podél
So if you're driving in your car
And hear this song on radio1
Well I know that it sounds silly
'Cause you don`t have a car
But I just read it in a book
That these things happen in the fictive world
Takže pokud jste jízdy v autě
A slyšet tuto píseň o Radio1
Dobře vím, že to zní hloupé
'Protože jste don `t mít auto
Ale jsem to četl v knize
Že tyto věci se stávají ve fiktivním světě
So I smile and shed a tear
And said when will you go away
She said who cares you're not
Entitled to ask those things today
Don't let the salt get in your eye
Don't let the ghost get in your heart
There were sweet memories
In the corner of my mind
They were telling me to throw up
All the things that I want to hide that
Takže jsem úsměv a uronit slzu
A řekl, když se jdete pryč
Řekla, že koho to zajímá vás nezajímá
Oprávněn požádat ty, co dnes
Nenechejte sůl dostat do oka
Nenechejte dosloužit dostat vaše srdce
Bylo milé vzpomínky
V rohu mé mysli
Byli říkal mi zvracet
Všechny věci, které chci skrýt že
We're having fun in the daytime
We'll chase the stars in the nighttime
And we'll take the sun in the morning
We just don't care if they see us fall
Just don't care
Just don't care at all
If it was true
Jsme baví v denních
Budeme pronásledovat hvězdy na noční
A my se v neděli v dopoledních hodinách
My to prostě udělat nejde, pokud nás uvidí pád
Jen to jedno
Prostě to nejde vůbec
Kdyby to byla pravda
Well there is something in the air
That makes it difficult to live
The way we lived back in the days
When we had all the time to kill
It's just the wildfire burning
There's no way to put it out
Just a wildfire spreading
Through my days and throug my nights
Don't ask no questions
Don't ever tell no lie
I'm so tired of explaining
Every minor detail of my life
I cosi ve vzduchu
To je těžké žít
Způsob, jakým jsme žili zpátky ve dnech
Když jsme měli po celou dobu se zabít
Je to jen oheň hořící
Neexistuje žádný způsob, jak ji ven
Jen oheň šíří
Prostřednictvím mých dnů a nocí throug moje
Neptat žádné otázky
Nedovolte nikdy nikomu neříkali lež
Jsem tak unavený vysvětlující
Každý detail moll mého života
We're having fun in the daytime
We'll chase the stars in the nighttime
And we'll catch the sun in the morning
We just don't care if they see us fall
We're having fun in the daytime
We'll chase the stars in the nighttime
And we'll catch the sun in the morning
We just don't care if they see us fall
Just don't care
Just don't care at all
If it was true
Jsme baví v denních
Budeme pronásledovat hvězdy v noci
A my úlovku slunce ráno
My to prostě udělat nejde, pokud nás uvidí pád
Jsme baví v denních
Budeme pronásledovat hvězdy v noci
A my chytit slunce v ranních hodinách
My to prostě udělat nejde, pokud nás uvidí pád
Jen to jedno
Prostě nestojím na všech
Kdyby to byla pravda

Text přidal SerziK

Překlad přidala Dzana11

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.