Playlisty Kecárna
Reklama

Give Me Fire - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Jimmy you never feared the life ahead
you never lived the life I gave you
when I hold you
Daddy said you're gonna get it
You're gonna burn before the dawn
Your blood is poisoning your people
your own people
Jimmy, nikdy ses nebál života
nikdy jsi nežil život, který jsem ti dal
když jsem tě držel
Táta řekl, že to získáš
Že to spálíš ještě před svítáním
Tvá krev tráví tvé blízké
tvé blízké
your addiction in the one
the sweetest one, the precious one
oh that freedom
Tvá závislost v jednom
ta nejsladší, ta nejvzácnější
oh svoboda
So give me, Give me fire
It doesn't always have to end
Oh Jimmy Jimmy Fire
My love's with you 'til the end
Tak mi dej, dej mi oheň
Nemusí to nikdy skončit
Oh Jimmy Jimmy Fire
Má láska s tebou bude až do konce
Coma, your my brightest shining star
you're my darkness in the morning
winter morning
crystal fly over the ceiling
bugs my dreaming in the night
the man above decides my future
where I'm destined
Kóma, ty jsi má nejzářivěji svítící hvězda
jsi má ranní temnota
zimního rána
křišťálová muška na stropě
hmyz mého nočního snění
ten muž nahoře rozhodl o mé budoucnosti,
která je mým osudem
my addiction in the one
the sweetest one, my precious one
oh that freedom
Má závislost v jednom
ta nejsladší, ta nejvzácnější
oh svoboda
So give me, Give me fire
It doesn't always have to end
Oh Jimmy Jimmy Fire
My love's with you 'til the end
My love's with you 'til the end
Tak mi dej, dej mi oheň
Nemusí to nikdy skončit
Oh Jimmy Jimmy Fire
Má láska bude s tebou až do konce
Má láska bude s tebou až do konce
Mama, why did you comfort him at night?
did we forget that he was pure?
how I miss him
my love's with him 'til the end, the
sweetest end, my precious end oh my freedom
Mami, proč jsi ho v noci konejšila?
Zapomněli jsme, že je čistý?
Jak moc mi chybí.
má láska s ním bude až do konce
nejsladšího konce, mého drahého konce oh má svoboda
So give me, Give me fire
It doesn't always have to end
Oh Jimmy Jimmy Fire
My love's with you 'til the end
Tak mi dej, dej mi oheň
Nemusí to nikdy skončit
Oh Jimmy Jimmy Fire
Má láska s tebou bude až do konce

Text přidala radulita

Video přidala SuperSonic

Překlad přidala Eve-mouse

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Give Me Fire!

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.