Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I don't know where I'm going but I'm going anyways
So you leave the apartment, grab the gun under the bed
Nevím, kam kráčím
ale stejně jdu
Takže opustíš byt, sebereš zbraň pod
postelí
I want to reach above the paradox where nobody can see
Want to hold a light to paradigm and strip it to its feet
I want to feel the way my father felt, is it easier for me?
I want to know if there's a higher love oblivious to me
Chci dosáhnout nad paradox, kam nikdo
nevidí
Chci podržet světlo paradigmatu a
obnažit ho
Chci cítit to, co cítil můj otec, je to pro mě
jednodušší?
Chci vědět, jestli je nade mnou větší láska,
která je mi skrytá
So you walk in the grocery and you unload several rounds
"Don't you dare move a muscle," cardboard cutout ads
Tak procházíš obchodem a vystřílíš
několik nábojů
"Neopovažuj se pohnout," dodává kartonový
výřez
I want to reach above the paradox where nobody can see
Want to hold a light to paradigm and strip it to its feet
I want to feel the way your father felt, was it easy for belief?
I want to know if there's a higher love he saw that I can't see
Chci dosáhnout nad paradox, kam nikdo
nevidí
Chci držet světlo paradigmatu a
obnažit ho
Chci cítit to, co cítil můj otec, bylo lehké tomu uvěřit?
Chci vědět, jestli je nade mnou větší láska,
která je mi skrytá
Looking back, it's obvious now
You believe him or you don't
Dívám se zpátky, je to jasné
Buď mu věříš, nebo ne
So you load up your pistol and you press it to your lips
And you squeeze on the trigger, all it does is clicks
Tak nabiješ svou zbraň a přitiskneš ji ke
svým rtům
A zmáčkneš spoušť, jediné, co to udělá,
je kliknutí
I want to reach above the para-blind where nobody could see
Want to hold a light to paradise and see if I could sleep
I want to feel the way our fathers felt when it swept them off their feet
I want to know about that higher love you saw that can't be seen
Chci dosáhnout nad para-slepotu, kam
nikdo nevidí
Chci podržet světlo ráji a zjistit, jestli bych mohl
spát
Chci cítit to, co cítili naši otcové, když jim to sebralo zem pod nohama
Chci vědět o té větší lásce, kterou si viděla,
kterou vidět nelze
The only obvious equation, you believe it or you don't Jediná očividná rovnice, buď tomu věříš nebo
ne
I've been trying to find the right way to get out of here
I've been trying to find the right way to get out of here
Snažil jsem se najít správný způsob, jak se odsud dostat
Snažil jsem se najít správný způsob, jak se odsud dostat
This is the only way to go
This is the only way
Tohle je jediný způsob, jak odejít
Tohle je jediný způsob

Text přidala GraceLilly

Video přidala GraceLilly

Překlad přidala GraceLilly

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Black Mile to the Surface

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.