Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There are parts of me just stuck inside the grocery
In the produce aisle with the dead beats
Rustling trying to look busy but they're high like me
Moje části jsou uvězněny uvnitř
v obchodě
V uličce produktů s mrtvými takty
Praskají, snaží se vypadat zaneprázdněně,
ale jsou v rauši jako já
There are parts of you, I see you argue with yourself and I think you're crazy, really
We're both running out of days, I pray you get by like me
Jsou tam části tebe, vidím tě hádat se
se sebou a myslím si, že jsi šílená, opravdu
Oběma nám docházejí dny, modlím se, abys obstála, jako já
This is temporary, I just heard I'm gonna be a dad
South Dakota, every winter someone loses it
I'm lost without a single clue as to where I'm headed
I wait for her because without her I'm gonna sink
Je to dočasné, slyšel jsem, že budu otcem
Severní Dakota, každou zimu někdo prohraje
Jsem ztracený bez rady,
kam mířím
Čekám na ni, protože bez ní půjdu ke dnu
Would you marry me? repeat repeat
There's no clarity tomorrow
I'm not even trying to swat those demons away from me
Vezmeš si mě? znovu znovu
Zítra to nebude jasné
Ani se nesnažím zastrašit své démony
pryč
Is it temporary? I don't think I want to be a dad
Nobody knew today would be the day he loses it
I'm lost without a single clue as to where I'm heading
I look for her because without her I'm going to sink
Je to dočasné? Nemyslím si, že chci být otcem
Nikdo nevěděl, že prohraje zrovna dneska
Jsem ztracený, bez rady,
kam mířím
Hledám ji, protože bez ní půjdu
ke dnu
The snow is piling up, our temporary grid
It was just like this, this time last year
There's nothing in the wind, just white up to the trees
And it's been that way for eternity
Sníh se kupí, naše dočasná mříž
Touhle dobou minulý rok to bylo stejné
Ve větru nic není, jen bílá až k vrcholkům
stromů
A bylo tomu tak už od věčnosti
The grocery, Elise, thirteen, was buried by your arrow
Steep shriek of the softball team, it rewinds me
Obchod, Elise, třináct, byla pohřbena tvým
šípem
Ostrý výkřik softbalového týmu, vrací mě to zpět
Will you pray for me? repent, repeat
I'm a clock and a balance beam
If I die there's nothing I keep that reminds me
Budeš se za mě modlit? znovu, znovu
Jsem hodiny a kladina
Jestli zemřu, nezbude po mně památka
Microscopic specks of love being raptured to you
I heard a sound that was paranormal
Must've thought I had begged him to bury me
Bleeding out, better buy one to get one
Mikroskopické skvrny lásky jsou ti vytrženy
Slyšel jsem paranormální zvuk
Musela sis myslet, že jsem ho prosil, aby mě pohřbil, krvácím, raději si ho koupím
The snow is piling up, our temporary grid
It was just like this, this time last year
There's nothing in the wind, just white up to the trees
And it's been that way for eternity
Sníh se kupí, naše dočasná mříž
Touhle dobou minulý rok to bylo stejné
Ve větru nic není, jen bílá až k vrcholkům
stromů
A bylo tomu tak už od věčnosti
The time has come to abide by your folly
It's so unusually bright for the scene
You are the blood in my blood, you pretender
It took your blood on my blood to believe
Tento čas přišel v souladu s tvou pošetilostí
Pro tu scénu je nezvykle jasno
Jsi krev v mé krvi, předstírač
Potřebovali jsme tvou krev na mé, abychom uvěřili

Text přidala GraceLilly

Video přidala GraceLilly

Překlad přidala GraceLilly

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Black Mile to the Surface

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.