Playlisty Kecárna
Reklama

Shape of You (Ed Sheeran) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The tree, the more boyfriends
In the trials that I go
Friends and my friends in the class
Drink ye rapidly and then slow
Come and start talking to you
I consider you one time
Take my hand, stopped
Composer Airbnb for free
We began to dance, and now I want to sing
Strom, víc kluků
Ve zkouškách, kterými procházím
Přátelé a mí kamarádi ve třídě
Pijí rychle a pak pomalu
Pojď a začnu k tobě mluvit
Jednou tě beru v úvahu
Vezmi mě za ruku, zastavila jsem
Složila jsem Airbnb zdarma
Začali jsme tančit a teď chci zpívat
As a virgin, you and I know that I want to love you
I love man cubits
Now, now, follow me
Do not worry about the demon
Son, we speak many words
My loins and gave me
Now, now follow me
Now, now follow me
Jako panna, ty a já víme, že tě chci milovat
Miluju klučičí lokte
Teď, teď mě následuj
Neboj se démona
Synu, mluvíme hodně slov
Má bedra a dal mi
Teď, teď mě následuj
Teď, teď mě následuj
I like shapes
Push and pull like the work of Change
My conscience pressing rain
I'm in love with your system
Yesterday you were in my class
Now my linens, such as spices
Everyday I find some new railway
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Everyday I find some new railway
I like shapes
Mám ráda tvary
Tlač a tahej jako práce na změně
Moje svědomí přitahuje déšť
Jsem zamilovaná do tvého systému
Včera jsi byl v mé třídě
Teď má plátna jsou jako koření
Každý den nacházím novou železnici
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Každý den nacházím novou železnici
Mám ráda tvary
All in the first, our history is a week
The first day goeth
You and I have tightly linked the agricultural economy and all the activated meals
It fills its pockets, blessing all verbs
We will also talk about the good times and the dry times
What is your family?
Taxi ride, please kiss the backseat
Facebook knows the driver radio
I am the Confederate army
Úplně na začátek, naše historie je slabá
První den jde
Ty a já jsme těsně spojeni zemědělskou ekonomikou a všemi aktivovanými obědy
Plní to kapsy, žehná všem slovesům
Budem také mluvit o všech dobrých časech a dobách sucha
Jaká je tvá rodina?
Jízda taxíkem, prosím, polib zadní sedadlo
Facebook zná jezdce rádia
Jsem armádou konfederace
As a virgin, you and I know that I want to love you
I love man cubits
Now, now follow me
Do not worry about the demon
Son, we speak many words
My loins and gave me
Now, now follow me
Now, now follow me
Jako panna, ty a já víme, že tě chci milovat
Miluju klučičí lokte
Teď, teď mě následuj
Neboj se démona
Synu, mluvíme hodně slov
Má bedra a dal mi
Teď, teď mě následuj
Teď, teď mě následuj
I like shapes
Push and pull like the work of Change
My conscience pressing rain
I'm in love with your system
Yesterday you were in my class
Now my linens, such as spices
Everyday I find some new railway
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Everyday I find some new railway
I like shapes
Mám ráda tvary
Tlač a tahej jako práce na změně
Moje svědomí přitahuje déšť
Jsem zamilovaná do tvého systému
Včera jsi byl v mé třídě
Teď má plátna jsou jako koření
Každý den nacházím novou železnici
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Každý den nacházím novou železnici
Mám ráda tvary
Gradually watermelon
Gradually watermelon
Gradually watermelon
Gradually watermelon
Gradually watermelon
Gradually watermelon
Gradually watermelon
Gradually watermelon
Postupný meloun
Postupný meloun
Postupný meloun
Postupný meloun
Postupný meloun
Postupný meloun
Postupný meloun
Postupný meloun
I like shapes
Push and pull like the work of Change
My conscience pressing rain
I'm in love with your system
Yesterday you were in my class
Now my linens, such as spices
Everyday I find some new railway
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Oh me oh my oh me oh my
I'm in love with your system
Everyday I find some new railway
I like shapes
Mám ráda tvary
Tlač a tahej jako práce na změně
Moje svědomí přitahuje déšť
Jsem zamilovaná do tvého systému
Včera jsi byl v mé třídě
Teď má plátna jsou jako koření
Každý den nacházím novou železnici
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Oh já oh mé oh já oh mé
Jsem zamilovaná do tvého systému
Každý den nacházím novou železnici
Mám ráda tvary
Gradually watermelon
Gradually watermelon
I'm in love with your system
Gradually watermelon
Gradually watermelon
I'm in love with your system
Gradually watermelon
Gradually watermelon
I'm in love with your system
Everyday I find some new railway
I like shapes
Postupný meloun
Postupný meloun
Jsem zamilovaná do tvého systému
Postupný meloun
Postupný meloun
Jsem zamilovaná do tvého systému
Postupný meloun
Postupný meloun
Jsem zamilovaná do tvého systému
Každý den nacházím novou železnici
Mám ráda tvary

Text přidal Flashoun

Video přidal Flashoun

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Google Translate Sings

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.