Playlisty Kecárna
Reklama

Widower - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Will you remember me
As the one from the trees
When the forests used to sing
Or when I locked myself
In the heart of the wood
And threw away key
Budeš si mne pamatovat
Jako jednoho ze stromů
Kdy les kdysi zpíval
Nebo, když jsem se uzamkl
V srdci hvozdů
A zahodil klíč
You just kept giving yourself away
A gift to cherish until piece by piece
You laid before the roots of time
Jen jsi se vzdalovala
Dar k pomilování dokud kousek po kousku
Jsi neležela u kořenů času (viz. pohřbena)
Day by day the nights swallow the
Sun, and with every night
The more you gave your sadness came undone
You just kept slipping through the cracks
Of my fingertips
Den po dni noc polykala slunce
A s každou nocí
Čím více jsi toho dala, tvůj smutek ztratil kontrolu.
Jen jsi prokluzovala skrze praskliny
mých konečků prstů!
I only hope that you remember me
As the one from the trees
When the forests used to sing
Instead of when I locked myself
In the heart of the wood
And threw away the key
Jen doufám, že si mě budeš pamatovat
Jako jednoho ze stromů
Kdy les kdysi zpíval
Nebo, když jsem se uzamkl
V srdci hvozdů
A zahodil klíč
You’re not desire
You’re just a fucking widow
Weaving webs among the woods
I’m not the answer but if you take my hand
I’ll show you the world of the dead
Nejsi touha,
Jsi jen zkurvená vdova
Snovajíce sítě skrze lesy
Já nejsem odpověď, ale pokud se chytíš mé ruky
Ukážu ti svět mrtvých
There you were smiling into the night
I watched you sing for hours on end
We’re telltale spiders spinning webs and singing songs
Sharing your stories with the moon and the trees
With a world which strung you along
Byla jsi tam, smějíc se do noci
Pozoroval jsem tě zpívat hodiny až do konce
My jsme zrádní pavouci, kteří točí nitkami a zpívají písně
Sdílejíce tvé příběhy s Měsícem a se stromy
Se slovem, jež tě samotnou navléklo
I’ve shut you out
I don’t like your stories anymore
They always end so fucking sad
Fuck
I’ve turned my back
I’ve turned my back
On you for good

Odstřihl jsem tě od sebe
Už se mi ty tvé příbehy více nelíbí
Vždycky dopadnou tak zasraně smutně
Kurva
Otočil jsem se k tobě zády
Otočil jsem se k tobě zády
Na dobro
Just keep smiling into the night
I watched you pass me by
Every night you died
With a smile on your face
In my dreams you wept blood
From your eyes
Jen se dál směj do noci
Pozoroval jsem tě, jak jsi mě míjela
Každou noc co jsi zemřela
S úsměvem na tváři
V mých snech jsi plakala krvavé slzy
Just keep smiling into the night
My beautiful bride
X 2
I fell for your bleeding crimson eyes
Just so you know
I’ll always remember you
As the telltale spider
When darkness crept into our days
Sharing stories with the world
Until piece by piece you gave your heart away
Jen se dál směj do noci
Má překrásná nevěsto
X 2
Propadl jsem tvým krvácejícím karmínovým očím
Jen abys věděla
Navždycky si tě budu pamatovat
Jako zrádného pavouka
Když se nám temnota vplížila v naše dny
Sdílejíce své příběhy se světem
Dokud jsi kousek po kousku neodevzdala své srdce
You’re not desire
You’re just a fucking widow
Weaving webs among the woods
I’m not the answer but if you take my hand
I’ll show you the world of the dead
I hate sad stories they always end the same
I’ll never forget how the forests wept
When you gave yourself away
Nejsi pokušení
Jsi jen zkurvená vdova
Snovajíce sítě skrze lesy
Já nejsem odpověď, ale pokud se chytíš mé ruky
Ukážu ti svět mrtvých
Nenávidím smutné příběhy, vždycky skončí stejně
Nikdy nezapomenu jak les vzlykal
Když jsi se od něj vzdálila

Text přidal hormon

Text opravil Srboj

Video přidal hormon

Překlad přidal Srboj

Překlad opravila Joker

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Neverbloom

Reklama

Make Them Suffer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.