Playlisty Kecárna
Reklama

Morrow - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You brought me back to These darkened dreams, I must reweave. Just leave me here, at the roof of the world. Přeivedla jsi mne zpět do Těchto potemnělých snů, musím se znovu navázat. Prostě mne tu nech na střeše světa.
All the way up here where the stars never sleep,
we could live forever and no one could stop us.
Až úplně nahoře, kde hvězdy neusínají, žili jsme navždy a nikdo nás nemohl zastavit.
and all those perfect moments, they fell like raindrops.
now follow me to the heart of the wood.
a všechny tyto prefektní momenty, padaly jak kapky deště.
Teď následuj mě do srdce lesů.
We're the ones in your dreams, pulling strings in your mind,
and we scheme when you sleep, through the shadows of time.
We exist in your thoughts, the ones no one can find.
We remain in the hearts of the young and the tears from the sky.
My jsme ti v našich snech, kteří tahají za nitky v tvě mysli
a systematizujeme, když spíš skrze stíny času.
Existujeme ve tvých myšlenkách, ti které nikdo nemůže najít.
Zůstáváme v srdcích mladých a v slzách z nebes.
You brought me back, to the darkness within.
Buried in the depths of the elms. Locked beneath the earth.
Přivedla jsi mne zpět, do vnitřních temnot. Pohřbeného v hlubinách jilm. Uzamčeného pod Zemí.
We've been here before. Do you remember what I said to you all those years ago;
Some day, you'll forget me, and all that will be left are the fragments of our shattered dreams and those tiny, perfect moments where time stood still.
Tady jsme již byli. Pamatuješ si ještě co jsem ti řekl před těmi lety:
"Jednou, mi to promineš a všechno bude jen malými úlomky našich roztříštěných snů a ty maličké perfektní momenty, kdy čas stál.
We're the ones in your dreams, pulling strings in your mind,
and we scheme when you sleep, through the shadows of time.
We exist in your thoughts, the ones no one can find.
We remain in the hearts of the young and the tears from the sky.
My jsme ti v našich snech, kteří tahají za nitky v tvě mysli
a systematizujeme, když spíš skrze stíny času.
Existujeme ve tvých myšlenkách, ti které nikdo nemůže najít.
Zůstáváme v srdcích mladých a v slzách z nebes.
You brought me back. In my dying dreams, is endless sleep.
Just leave me here, at the roof of the world.
Přeivedla jsi mne zpět do Těchto potemnělých snů, musím se znovu navázat. Prostě mne tu nech na střeše světa.

Text přidal hormon

Video přidal hormon

Překlad přidal Srboj

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Neverbloom

Reklama

Make Them Suffer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.