Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
This is a system reset. Accept agreements. Delete all accessories.
Pending permissions request; access all recents. Can't search the directory.
We're screaming 00011011.
This is a system reset. Connect the sequence.
Tohle je reset systému. Přijmi podmínky užívání. Smaž všechny doplňky.
Čekajíc na vyžádání povolení, přístup ke všemu novému. Nemůžu vyhledat adresář.
Křičíme 00011011.
Tohle je reset systému. Připoj sekvenci.
We're connected. But I don't feel a fucking thing
But we're connected.
Jsme propojení. Ale necítím nic, kurva
Ale jsme spojení.
This is a system reset. Fuck. Tohle je reset systému. Kurva.
Commencing scan of memory...
Accessing cache bin imagery...
We're screaming 00011011.
User distrusted. Content corrupted.
Zahájení skenování paměti...
Přistupování ke snímkům v mezipaměti...
Křičíme 00011011.
Nedůvěryhodný uživatel. Obsah je poškozen.
My soul, these memories; distrusted they're built on lies
Time's slowed by every file, so deceptive.
Má duše, tyhle vzpomínky, nevěřím, jsou postavené na lžích
Čas je zpomalován každým souborem, tak klamavým.
But we're connected, and I don't feel a fucking thing.
[and I know] that we're connected. Could the god code save me?
We're not alone. And I know it's true
that we're connected.
A jsme propojení a já nic necítím, kurva.
(A vím), že jsme propojení. Mohl by mě zachránit boží kód?
Nejsme sami. A vím, že je to pravda
Že jsme propojení.
A deterministic perfect system. Formatted, tested.
With humanistic algorithms. Communications detected.
Uncaching memory, all the corrupted imagery.
Upload the trojan, leave me broken.
Deterministický dokonalý systém. Formátovaný, testovaný.
S lidskými algoritmy. Detekované komunikace.
Odstraňování paměti, všechny poškozené snímky.
Upload trojského koně, nech mě zlomeného.
I want to see the sunset.
Let me out, let me out. I want the sun to kiss my face.
Let me out, let me out. I want the earth to be my grave.
We're screaming 00011011.
This is a system reset, connect the sequence.
Chci vidět západ slunce.
Pusť mě ven, pusť mě ven. Chci, aby slunce políbilo mou tvář.
Pusť mě ven, pusť mě ven. Chci, aby země byla mým hrobem.
Křičíme 00011011.
Tohle je reset systému. Připoj sekvenci.
A beacon, connect the sequence. Maják, připoj sekvenci.
But we're connected, and I don't feel a fucking thing.
[and I know] that we're connected. Could the god code save me?
We're not alone. And I know it's true
that we're connected.
A jsme propojení a já nic necítím, kurva.
(A vím), že jsme propojení. Mohl by mě zachránit boží kód?
Nejsme sami. A vím, že je to pravda
Že jsme propojení.

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

27 - Single

Reklama

Make Them Suffer texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.