Playlisty Kecárna
Reklama

Words of Silence - text, překlad

playlist Playlist
All my life I felt this fucking sorrow
But when I close my eyes I can see tomorrow
Now I search for truth, a silent dreamer
Live for no one else, no, I'm a believer
Celý svůj život jsem cítil tenhle zasraný smutek
Ale když zavřu své oči, mohu vidět zítřek
Teď hledám pravdu, tichý snílek
Nežiju pro nikoho jiného, ne, jsem věřící
I am on a journey to be free Jsem na cestě být volný
I, I'm in defiance
I will burst their rumble now with words of silence
No, no lies and violence
I will walk that noisy road with just some words of silence
But they know what I mean
Já, já jsem vzdor
Teď zničím jejich rachot se slovy ticha
Ne, žádné lži a násilí
Půjdu po té hlučné cestě jen s některými slovy ticha
Ale oni ví co znamenám
There's a million stars of different color
So I live unique, no need to follow
I cried tears of blood, tried to be like others
But fuck, I will not live my life like they want 'cause it's short so accept or don't bother
Je tady milion hvězd různých barev
Takže žiju jedinečně, nepotřebuji následovat
Ronil jsem slzy krve, snažil se být jako ostatní
Ale kurva, nebudu žít svůj život tak jak chtějí oni
Protože je krátky, tak to přjmi nebo neotravuj
Deep inside I found my silent dream
Nothing's for granted
Nothing's for sure
Cause life is fucking hard but it belongs to you
Hluboko uvnitř jsem našel svůj tichý sen
Nic není samozřejmé
Nic není jisté
Protože život je kurevsky těžký, ale patří tobě
I play my song without their guidance
So can't you understand my final words of silence
Don't you know what they mean
Hraji svou píseň bez jejich vedení
Takže nemůžeš porozumět mým posledním slovům ticha
Nevíš co znamenají

Text přidal Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Legends

Reklama

Majesty texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.