Playlisty Kecárna
Reklama

We Are Legends - text, překlad

playlist Playlist
And there was fire, fire in the sky
And there was thunder, when we yelled our rebel cry
We have restored the order, brought justice to the land
And now we're free, yeah we are free
And there was silence, when we spoke the words of fate
After explosions we pulverized all hate
Our mission is eternal, our duty never ends
Our destiny, our destiny
A byl tam oheň, oheň na nebi
A byl tam hrom, když jsme zaječeli náš křik rebela
Obnovili jsme řád, přivedli spravedlnost do země
A teď jsme volní, yeah, jsme volní
A bylo tam ticho, když jsme řekli slova osudu
Po explozích jsme rozdrtili veškerou nenávist
Naše mise je věčná, naše povinnost nikdy nekončí
Náš osud, náš osud
We rule the night
No more we hide
Fulfilling the legacy
Forever free
We're standing as one
Rebellious descendants
We are legends
Oh oh oh oh
Come sing along
This is our song
Yeah, now we are family
On burning ground
We're screaming out loud
By natural ascendance
We are legends
Oh oh oh oh
Vládneme noci
Už se více neskrýváme
Naplňujeme odkaz
Navždy volní
Stojíme jako jeden
Vzpurní potomci
My jsme legendy
Oh oh oh oh
Pojď zpívat s námi
Toto je naše píseň
Yeah, teď jsme rodina
Na hořící zemi
Křičíme nahlas
Podle přirozené nadvlády
My jsme legendy
Oh oh oh oh
There was destruction and all the lights went out
Then there was darkness, all power just went down
So we have lit a fire, illuminate the night
It will go on, our life goes on
And there were builders to craft a better earth
Mighty creators, we set the freedom course
A spark can light a fire, so what we want is right
This is our home, our rebuild home
Byla tam destrukce a všechna světla zhasla
Byla tam temnota, všechma moc prostě klesla
Takže musíme zapálit oheň, osvítit noc
Půjde to dál, náš život pokračuje dál
A byli tam stavitelé vytvářející lepší zemi
Mocní stvořitelé, nastavili jsme kurs svobody
Jiskra může zapálit oheň, takže co chceme je správné
Toto je náš domov, náš přestavěný domov
And there was fire
And there was thunder
The new freedom legions
We are legends
A byl tam oheň
A byl tam hom
Nové legie svobody
My jsme legendy

Text přidal Geralt

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Legends

Reklama

Majesty texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.