Playlisty Kecárna
Reklama

Wasteland Outlaw - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In a land of fear and hate you have found your lonely place
A rebel in the darkest maze against their aggregation
Above their cities you are free, never, ever they can see
That they never catch the demon snake inside their nation
V zemi strachu a nenávisti jsi našel své osamělé místo
Rebel v nejtemnějším bludišti, proti jejich nahromadění
Nad jejich městy jsi volný, vůbec nikdy oni neuvidí
Že nikdy nechytí démonického hada uvnitř jejich národa
I will stand tall and live my dream Budu stát vysoko a žít svůj sen
Rise into the night out of the light
You are a wasteland outlaw
Fight and shout it out, come turn it loud
Outlaw
When you make your stand, they understand
That you’re a wasteland outlaw
No more black despair, fist in the air
Outlaw, yeah
Stoupej do noci, ven ze světla
Jsi psanec z pustiny
Bojuj a křič, pojď zapni to nahlas
Psanec
Když se postavíš, tak pochopí
Že jsi psanec z pustiny
Už žádné černé zoufalství, pěst ve vzduchu
Psanec, yeah
You’re cruising on that avenue, seeking for your inner truth
No one can explain to you why no one else is dreaming
Climbing on the highest roof, better now, always boost
Your life belongs to only you, so race until you’re leaving
Ceastuješ po té avenue, hledáš svou vnitřní pravdu
Nikdo ti nemůže vysvětlit, proč nikdo jiný nesní
Šplhající na nejvyšší střechu, teď lepší, vždy zesílení
Tvůj život patří pouze tobě, zak závoď dokud neodejdeš
I will stand tall and live my dream Budu stát vysoko a žít svůj sen
Rise into the night out of the light
You are a wasteland outlaw
Fight and shout it out, come turn it loud
Outlaw
When you make your stand, they understand
That you’re a wasteland outlaw
No more black despair, fist in the air
Outlaw, yeah
Stoupej do noci, ven ze světla
Jsi psanec z pustiny
Bojuj a křič, pojď zapni to nahlas
Psanec
Když se postavíš, tak pochopí
Že jsi psanec z pustiny
Už žádné černé zoufalství, pěst ve vzduchu
Psanec, yeah
High up in the clouds where the four winds blow (outlaw)
I have found my place, a place where I can go (outlaw)
Down right on the streets I see the subway lights (outlaw)
I am calling you, the children of the night (outlaw)
Vysoko v mracích, kde foukají čtyři vichry (psanec)
Našel jsem své místo, místo kam mohu jít (psanec)
Dole přímo na ulicích vidím světla podchodu (psanec)
Volám vás, děti noci (psanec)
Rise into the night out of the light
You are a wasteland outlaw
Fight and shout it out, come turn it loud
Outlaw
When you make your stand, they understand
That you’re a wasteland outlaw
No more black despair, fist in the air
Outlaw
Rise into the night out of the light
You are a wasteland outlaw
Fight and shout it out, come turn it loud
Outlaw
When you make your stand, they understand
That you’re a wasteland outlaw
No more black despair, fist in the air
Outlaw, yeah
Stoupej do noci, ven ze světla
Jsi psanec z pustiny
Bojuj a křič, pojď zapni to nahlas
Psanec
Když se postavíš, tak pochopí
Že jsi psanec z pustiny
Už žádné černé zoufalství, pěst ve vzduchu
Psanec
Stoupej do noci, ven ze světla
Jsi psanec z pustiny
Bojuj a křič, pojď zapni to nahlas
Psanec
Když se postavíš, tak pochopí
Že jsi psanec z pustiny
Už žádné černé zoufalství, pěst ve vzduchu
Psanec, yeah

Text přidal Geralt

Text opravil Geralt

Video přidal Geralt

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Legends

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.