Playlisty Kecárna
Reklama

Thunder Rider - text, překlad

playlist Playlist
Keeper of the sacred oath, defender of the damned
Once born as a thunder child, now you’re a stronger man
Riding on a horse of steel up in the hailing storm
Descendant of the universe, the mighty lord reborn
Strážce posvátné přísahy, ochránce zatracených
Kdysi se narodil jako dítě hromů, nyní jsi silnější muž
Jezdíš na koni z oceli až do vítací bouře
Potomek vesmíru, mocný pán znovuzrození
You’re a sacred warrior
Forever rule the night
Sent down from the shining stars
A lightning in the sky
Ty jsi posvátný bojovník
Navždy vládnoucí noci
Poslán dolů ze zářících hvězd
Jako blesk z oblohy
Thunder rider
You are flying in the wind
Thunder rider
Bring us hope and clear our sins
You are young, you are free
You’re a son of destiny
Thunder rider
We all believe
Hromový jezdče
Ty jsi létání ve větru
Hromový jezdče
Přivez mezi nás naději a očisti nás od hříchů
Jsi mladý, jsi volný
Jsi synem osudu!
Hromový jezdče
Všichni ti věříme!
Break the chains and free the slaves, protector of the weak
Holy, holy eagle fly and tell about his deeds
Spread his spirit everywhere, in darkness and in light
Rider, you shall heal our world with true majestic pride
Rozbij okovy a osvoboď otroky, ochránce slabších
Posvátný, posvátný orel podívejte a řekněte mu o svých činech
Šiřte jeho ducha všude, ve tmě a ve světle
Jezdče, budeš léčit náš svět se skutečnou velkolepou
pýchou
You’re a sacred warrior
Forever rule the night
Sent down from the shining stars
A lightning in the sky
Ty jsi posvátný bojovník
Navždy vládnoucí noci
Poslán dolů ze zářících hvězd
Jako blesk z oblohy
Thunder rider
You are flying in the wind
Thunder rider
Bring us hope and clear our sins
You are young, you are free
You’re a son of destiny
Thunder rider
We all believe
Hromový jezdče
Ty jsi létání ve větru
Hromový jezdče
Přivez mezi nás naději a očisti nás od hříchů
Jsi mladý, jsi volný
Jsi synem osudu!
Hromový jezdče
Všichni ti věříme!
Sent by the fire, blessed by the wind
Raised by the eagles, he’s born to defend
Pray to the thunder…THUNDER
Hail to the thunder…THUNDER
Follow his path and you shall forever be free
Poslaný ohněm, požehnaný větrem
Vychován orli... je narozen bránit
Modli se k hromu... HROMU
Sláva hromu... HROMU
Následuj jeho cestu a navždy budeš volný
You’re a sacred warrior
Forever rule the night
Sent down from the shining stars
A lightning in the sky
Ty jsi posvátný bojovník
Navždy vládnoucí noci
Poslán dolů ze zářících hvězd
Jako blesk z oblohy
Thunder rider
You are flying in the wind
Thunder rider
Bring us hope and clear our sins
You are young, you are free
You’re a son of destiny
Thunder rider
We all believe
Hromový jezdče
Ty jsi létání ve větru
Hromový jezdče
Přivez mezi nás naději a očisti nás od hříchů
Jsi mladý, jsi volný
Jsi synem osudu!
Hromový jezdče
Všichni ti věříme!

Text přidal CzechMan

Text opravil CzechMan

Video přidal Michael94

Překlad přidal CzechMan

Překlad opravil CzechMan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Thunder Rider

Reklama

Majesty texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.