Playlisty Kecárna
Reklama

Thunder In The Silence - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1]
"After years of torture, the war is over now.
Our so called leader found another path to go.
So I'm on my way back, to my homeland, to my friends.
And I'm looking forward to see my wife and son again
[Verse 1]
"Po letech mučení, válka je za námi.
Náš tzv. vůdce našel jinou cestou jít.
Takže jsem na cestě zpátky do mé vlasti, ke svým přátelům.
A já se těším, až vidět svou ženu a syna znovu
Than I see some black smoke in the air.
Where is my house, where is my land"
They say the ruins I'm standing on
Are the graveyard of my son.
Pak jsem vidět některé černý kouř ve vzduchu.
Kde je můj dům, kde je moje země "
Říkají, že trosky stojím na
Jsou na hřbitově mého syna.
[Chorus]
Thunder in the silence
Our soldiers fought and died.
Thunder in the silence
Our leader grew their might.
Thunder in the silence
See the burning land.
Thunder in the silence
I'm coming home again.
I'm coming home again.
[Chorus]
Hrom v tichu
Naši vojáci bojovali a umírali.
Hrom v tichu
Náš vůdce rostla jejich síla.
Hrom v tichu
Podívejte se na hořící zemi.
Thunder v tichu
Jdu domů.
Jdu domů.
[Verse 2]
They said we'd fight for glory. For our children to be free.
But now that all is over, there is no one left to be.
I'm standing on that wasteland. Under blackened trees.
And below the ashes lies my family.
And I still remember the day I left.
When my little son stood up from bed.
"Will we meet again?" with tears he asked.
And I betrayed 'cause I said: "Yes!"
[Verse 2]
Říkali, že bychom bojovat o slávu. Pro naše děti mají být zdarma.
Ale teď to všechno skončí, není nikdo, kdo opustil být.
Stojím na tom pustina. Pod stromy zčernalé.
A pod popel leží moje rodina.
A já pořád vzpomínám na den, kdy jsem odešel.
Když můj malý syn vstal z postele.
"Bude se znovu setkáme?" zeptal se se slzami.
A já jsem zradil, protože jsem řekl: "Ano!"
[Chorus] [Chorus]
[Bridge]
And what if all the ones I killed,
Where the sons of a father like myself?.
[Most]
A co když všechny ty, které jsem zabil,
V případě, že synové otce, jako jsem já?.
[Chorus] [Chorus]
[Finale]
What will our children learn
When all their houses burn?
[Finále]
Co se učí naše děti
Když všechny jejich domy hoří?
When the thunder fills the sky
And on the earth our children die.
Than a man of true honor feels the pain.
With his hands full of blood he is home again.
Když se vyplní Hrom na obloze
A na zemi naše děti umírají.
Než muž skutečné cti cítí bolest.
S jeho plné ruce krví, že je opět doma.
A false king has told him lies.
He lost his son, he lost his wife.
He takes his sword for the last, casts his spell.
And he judged all false leaders, than himself.
Falešný král mu lhal.
On ztratil jeho syn, přišel o manželku.
On vezme svůj meč na poslední, vrhá své kouzlo.
Soudil všech falešných vůdců, než on sám.
What will our children learn
When all their houses burn?
Co se učí naše děti
Když všechny jejich domy hoří?

Text přidal c.WO.k

Video přidala GleeAnonym

Překlad přidala Wynnynka

Překlad opravil Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Reign In Glory

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.