Playlisty Kecárna
Reklama

Sword and Sorcery - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Strophe1:]
From the hills behind the lake
He heard the riddle of the brave
While standing in the twilight.
The mighty gods have called his name.
They said:"With Magic and with Steel
All your enemies will kneel,
Keep on riding through the dark night"
It was cold, he felt the rain.
[Strophe1:]
Z kopců, daleko za jezerem
Slyšel záhady statečných
Zatím co stál ve stínu.
Mocní bohové volaly jeho jméno
Volali:"Před tvou magií a ocelí
všichni tví nepřátelé pokleknou,
pokračuj v jízdě skrze temnou nocí"
Byla zima, cítil déšť.
[Bridge1:]
He saw a fire burning, burning high up in the sky
And the clouds were bleeding, while his thoughts were rising high.
[Bridge1:]
Viděl hořící oheň, hořící vysoko k obloze
A oblaka krvácela, zatímco jeho myšlenky
stoupala výše.
[Chorus:]
Sword And Sorcery
We stand on holy ground
Sword And Sorcery
Defenders of the crown
Sword And Sorcery
The Battle has begun
Sword And Sorcery
We know it will be won.
[Chorus:]
Mečem a magií
Stojíme na svaté zemi
Mečem a magií
Ochráníme korunu
Mečem a magií
Bitva začala
Mečem a magií
Víme že to vyhrajeme.
[Strophe 2:]
In the Forrest of the Dark
He met magician Kurasark,
Who became his teacher.
And he learned the magic spells.
Became the leader of some men,
And He gave the last command.
He sounded like a preacher:
"Ride on when you hear the bell!"
[Strophe 2:]
V temném lese
potkal kouzelníka Kurasarka,
který se stal jeho učitelem.
A naučil se magická kouzla.
Stal se vůdcem lidí,
a vydal poslední rozkaz.
Zněl jako kazatel:
"Jeďte, až uslyšíte zvon!"
[Bridge 2:]
And the bell was ringing, ringing loud into the night.
So they started screaming, they were ready for the fight!
[Bridge 2:]
A tak zvon zazvonil, zvonil hlasitě do noci.
Takže začali řvát, byli připraveni bojovat!
[Chorus:]
Sword And Sorcery
We stand on holy ground
Sword And Sorcery
Defenders of the crown
Sword And Sorcery
The Battle has begun
Sword And Sorcery
We know it will be won.
[Chorus:]
Mečem a magií
Stojíme na svaté zemi
Mečem a magií
Ochráníme korunu
Mečem a magií
Bitva začala
Mečem a magií
Víme že to vyhrajeme.

Text přidal c.WO.k

Text opravil CzechMan

Video přidal c.WO.k

Překlad přidal CzechMan

Překlad opravil CzechMan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Own The Crown

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.