Playlisty Kecárna
Reklama

Sons Of A New Millenium - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

We are the sons of a new millennium, let the revolution begin
So watch tonight the storm will come
And we are born again
Jsme synové nového tisíciletí, ať revoluce začíná
Takže sledujte dnes v noci přijde bouřka
A opět jsme se narodili
Stand up for a reason, shout out with one voice
No longer retreating, kick down all of the doors
Forever we're fighting, see the truth in the words
Let 'em speak all around the world, let them be heard
Postavte se z nějakého důvodu, křičet s jedním hlasem
Již ustupující, kick si všechny dveře
Forever bojujeme, viz pravdu ve slovech
Nechte je mluvit po celém světě, ať je slyšet
We are the sons of a new millennium, let the revolution begin
So watch tonight the storm will come
And we are born again
Jsme synové nového tisíciletí, ať revoluce začíná
Takže sledujte dnes v noci přijde bouřka
A opět jsme se narodili
We are made for a free world, no more cheating and fakes
Let us fight for a new way, before it's too late
Join the revolution, you should believe in yourself
Because you are strong, a millennium son
My jsme se na svobodný svět, nic víc podvádění a padělky
Pojďme bojovat za nový způsob, než bude pozdě
Připojte se k revoluci, měli byste věřit v sebe sama
Že jste silní, syn tisíciletí
We are the sons of a new millennium, let the revolution begin
So watch tonight the storm will come
And we are born again
Jsme synové nového tisíciletí, ať revoluce začíná
Takže sledujte dnes v noci přijde bouřka
A opět jsme se narodili
The vision's everywhere, let freedom reign
No one can stop us now, the end of their game
Vize je všude, ať svoboda vlády
Nikdo nemůže zastavit nás nyní, na konci své hry
We are the sons of a new millennium, let the revolution begin
So watch tonight the storm will come
And we are born again
Jsme synové nového tisíciletí, ať revoluce začíná
Takže sledujte dnes v noci přijde bouřka
A opět jsme se narodili

Text přidal c.WO.k

Video přidal c.WO.k

Překlad přidala Wynnynka

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Own The Crown

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.