Playlisty Kecárna
Reklama

Hellforces - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When firestorms of craziness come screaming through the air
The beasts of night are howling out, they're storming everywhere
A crimson tide of energy erupting from the ground
The gates of hell are shattered wide, by evilectric sounds
Když ohnivé bouře šílenství přichází ječícív skrz vzduch
Šelmy noci vyjí, všude útočí
Rudá vlna energie vybuchuje ze země
Brány pekla jsou doširoka roztříštěny zvuky zlé elektřiny
Demolition organised by penetrating rage
Close your eyes and lock the door, incarcerated cage
The flame of fear is burning high, Lord Lucifer's revenge
The spirits are all set to start their demonising days
Demolice organizovaná pronikajícím hněvem
Zavři své oči a zamkni dveře, uvězněn v kleci
Plamen strachu hoří vysoko, pomsta Pána Lucifera
Duchové jsou všichni připraveni začít své démonizující dny
Breakin' down the walls now, seeking for revenge
With hateful domination, the demon hordes are sent
Teď bourají zdi, hledají pomstu
S nenávistivou dominancí, démoncké hordy jsou poslané
Hellforces, we are ruling the night
Join the hellforces, call the bringer of light
Hellforces
Pekelné síly, vládneme noci
Přidej se k pekelným silím, zavolej nositele světla
Pekelné síly
Now heavy metal maniacs emerging on the stage
Bringing you the sound of hell with fury and with rage
The force of hell shall rule the night, so call me metal son
The sky is turning red as blood, the battle has begun
Teď se heavy meatloví maniaci vynořují na pódiu
Přinášejí ti zvuk pekla se zuřivostí a vztekem
Síla pekla bude vládnout noci, tak mi říkej metalový synu
Nebe rudne jako krev, bitva začala
Breakin' down the walls now, seeking for revenge
With hateful domination, the demon hordes are sent
Teď bourají zdi, hledají pomstu
S nenávistivou dominancí, démoncké hordy jsou poslané
Hellforces, we are ruling the night
Join the hellforces, call the bringer of light
Hellforces
Pekelné síly, vládneme noci
Přidej se k pekelným silím, zavolej nositele světla
Pekelné síly
My flaming heart is beating with anger and with hate
Mothers of the chosen ones await to hear their fate
Tell me is this fantasy or is it just a dream
No, it is reality, believe what you have seen
Mé planoucí srdce bije se vztekem a nenávistí
Matky vyvolených čekají až uslyší jejich osud
Řekni mi je to fantazie nebo jenom realita
Ne, je to realita, věř v to co jsi viděl
23 red doom stars shining in the sky
The circle of the chosen ones is bounded by a sign
A union of the blackened souls, the children of the night
I know as you are standing here, that you have chosen your side
23 rudých hvězd osudu svítí na nebi
Kruh vyvolených je spoutaný znamením
Spojení potemělých duší, děti noci
Vím, že jak tu stojíš, že jsi si vybral svou stranu
Hellforces, we are ruling the night
Join the hellforces, call the bringer of light
Hellforces
Pekelné síly, vládneme noci
Přidej se k pekelným silím, zavolej nositele světla
Pekelné síly

Text přidal c.WO.k

Video přidal c.WO.k

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Own The Crown

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.